Včera skončilo v Nových Hradech 54. plenární zasedání České biskupské konference, kterého se účastnilo 13 českých a moravských biskupů včetně litoměřického biskupa Pavla Posáda.

Duchovní slovo královéhradeckého světícího biskupa Josefa Kajneka zaznělo na úvod. Biskup Kajnek se zaměřil na blížící se vstup České republiky do Evropské unie. Podtrhl především potřebu duchovního rozměru evropské integrace a připomněl v této souvislosti nedávné předání mimořádné Ceny Karla Velikého papeži Janu Pavlu II. V březnu ve Vatikánu. Cena Karla Velikého je jedním z nejvýznamnějších evropských ocenění. Od roku 1950 se uděluje osobnostem a institucím, které se zasloužily o sjednocení Evropy, důvodem udělení této ceny Svatému otci je jeho zásluha na rozšíření EU na východ.

Dále biskupové hovořili o přetrvávajících obtížích při jednáních mezi církví a Ministerstvem kultury ČR především co se týká evidencí církevních právnických osob. Otevřeným problémem také zůstává nevyjasněný model ekonomického zajištění církví. Hovořilo se také o současném stavu kolem dosud českým parlamentem neratifikované Smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Nyní je tato věc v kompetenci nového nuncia.

Biskupové se dále věnovali katechetickým materiálům a tématu náboženské výchovy, schválili systematické katechetické pomůcky pro výuku náboženství v nižších třídách základních škol. Do čela katechetické sekce Komise pro katolickou výchovu ČBK byl zvolen pražský světící biskup Karel Herbst. Ředitelem Národního katechetického střediska ČBK byl na další dva roky jmenován kněz brněnské diecéze ThLic. Jiří Kaňa.

Biskupové se zabývali Církevním informačním systémem. Hlavním záměrem příslušné rady ČBK, kterou vede plzeňský biskup František Radkovský, je sjednocení informačních a komunikačních technologií ve všech biskupstvích, aby se vytvořilo jednotné informační prostředí.

ČBK se rozhodla podpořit částkou 2 tisíce eur založení dvou center pro mládež v Srbsku a v Černé Hoře.

Biskupové se seznámili s projektem "Dny lidí dobré vůle - Velehrad 2004" (4.7.), který má napomoci hlubšímu uvědomění si významu slovanských věrozvěstů a spolupatronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje pro náš národ. V rámci projektu proběhne prezentace programů Národního centra pro rodinu a některých charitativních a neziskových organizací, představení církevních hnutí a komunit, ekologických a vzdělávacích aktivit nebo prezentace křesťanského filmového festivalu "Film ve znamení ryby". Součástí programu bude rovněž setkání vozíčkářů a již tradiční večerní "Koncert lidí dobré vůle". Prostor bude vyhrazen pro modlitbu i bohoslužby a 5.7. bude navazovat Celonárodní cyrilometodějská pouť.