"Bible i křesťanství samo vznikaly v prostředí migrantů. Toto téma není tedy pro církev cizí, nemusíme na něj hledět s obavami," řekl biskup královéhradecký Dominik Duka na prezentaci nového projektu Katolické teologické fakulty v Praze. Přistěhovalectví a integrace cizinců se stávají pro Evropu i Českou republiku v posledních letech horkými tématy. Názory na tuto problematiku bývají často předmětem politických spekulací a populismu. Celkem nový fenomén v našem kontextu není dostatečně společensky prodiskutován, mnoho lidí má jen zprostředkované zkušenosti s cizinci, někdy ne příliš pozitivně podané.

Tato situace tak dává vzniknout obavám, předsudkům, neporozuměním. Centrum pro studium migrace, nově založené při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, chce do společenské debaty přinést pohled formovaný křesťanskou etikou. "Diskuse o imigrační politice v ČR zatím probíhá povrchně a pouze na pragmatické úrovni", říká prof. Albert-Peter Rethmann, vedoucí Centra, který působí na Katolické teologické fakultě již druhým rokem. "Migranti nejsou nějaké zboží, ale konkrétní lidé se svými dějinami. Musíme připravit společnost na to, že je úplně normální žít s cizinci," shrnuje své zásadní východisko Rethmann na tiskové konferenci o migraci svolané ve čtvrtek.

Centrum pro studium migrace bude od příštího roku koordinovat interdisciplinární výzkumný záměr KTF na téma Integrace etnických menšin v ČR. Výstupy z činnosti Centra by měly být konkrétní návrhy předkládané vládě i veřejnosti k diskuzi. "Rádi bychom položili otázku o etických principech při vytváření migrační politiky. Chceme oslovit a ovlivňovat státní správu, protože sloužíme stejným lidem jako stát a chceme, aby tato služba byla co nejlepší, nejkvalitnější a nejefektivnější," říká dále prof. Rethmann.

Vedoucí Centra pro studium migrace prof. Rethmann
s šéfredaktorem časopisu Salve biskupem Dukou

Centrum hodlá také pomoci studentům na KTF poznat, co znamená pracovat jako teolog a zároveň vnímat otázky současné společnosti. Právě proto chce spolupracovat s nestátními organizacemi v Čechách i v Německu a integrovat jejich zkušenosti z praxe do výuky budoucích teologů. Kardinál Miloslav Vlk považuje projekt Centra pro studium migrace za znamení otevřenosti KTF ke společnosti a dodává, že v práci s cizinci má církev již určité zkušenosti.

Například se podařilo získat dva vietnamské kněze, kteří vedou pro své krajany žijící v Chebu bohoslužby, na kterých je účast mnohem vyšší, než na českých mších ve městě. Uvažuje se také o rozšíření sítě řeckokatolických duchovních pro potřeby ukrajinských dělníků v ČR. Při České biskupské konferenci má problematiku migrantů a cizinců na starosti nedávno jmenovaný biskup Hučko. "Pastorace mezi migranty je formací mezilidských vztahů, nejde o nějakou propagaci církve," uzavírá kardinál Vlk.

Tématu migrace a integrace je věnováno i poslední číslo teologické revue Salve. Tento čtvrtletník je pokračováním dominikánské tradice z doby mezi válkami, kdy vycházel původně jako informační buletin dominikánské rodiny.

Jeho současnému šéfredaktorovi, biskupu Dominiku Dukovi, se podařilo změnit koncepci, takže se dnes revue věnuje odborné teologii a spiritualitě i prakticky žitému křesťanství, které je otevřené otázkám a problémům svého okolí. Centrální příspěvek posledního čísla od Alberta-Petera Rethmanna se zamýšlí nad etickými aspekty přistěhovalectví a migrační politiky. Článek kardinála Miloslava Vlka reflektuje migraci jako výzvu pro církev a společnost, v čísle nechybí ani výtah z dokumentu světového kongresu o pastorační péči migrantů a uprchlíků konaného v Římě v listopadu 2003.

Téma imigrace a integrace je rozhodně společensky velmi sledované. Zda církev najde díky svým aktivitám prostor k dialogu nejen s cizinci, ale zejména s většinovou českou společností, teprve uvidíme. Rozhodně to ale nebude v českém prostředí snadné.

Článek, věnující se novému číslu revue Salve, naleznete zde.