Seslání Ducha svatého slavila starokřesťanská církev brzy, ale první ověřené zprávy pochází až ze 3. století. Brzy se objevila snaha připodobnit tento svátek Velikonocům, proto se již ve 4. století slavila vigilie (předvečer) s oktávem (následných 8 dní) a připojil se také další sváteční den - "svatodušní pondělí". Po Velikonocích se v západní církvi staly Letnice druhým svátkem, v němž dříve bylo možno světit křestní vodu a udělovat svátost křtu. Liturgická barva je červená - na památku ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil Duch svatý na apoštoly.

Letnice také navazovaly na tradici předkřesťanských svátků. Český kronikář Kosmas psal roku 1092 o knížeti Břetislavovi II., že vyháněl ze země čarodějníky, věštce a hadače pohanské. Vykořenil také "obyčeje pověrečné, které vesničané, posud polou pohané, o Letnicích v outerý nebo ve středu zachovávali, přinášejíce dárky ke studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali".
(Zpracováno podle knihy "Církevní rok a lidové obyčeje" od Vlastimila Vondrušky; vydalo nakladatelství DONA v roce 1991 v Českých Budějovicích.)

Starozákonní Letnice byly u Židů původně zemědělským svátkem díkůvzdání Hospodinu za žně (šavuot - svátek týdnů). Oslavovaly se 7 týdnů (50 dnů) po Velikonocích, což křesťanství převzalo. Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj.

KAM NA BOHOSLUŽBY

OLOMOUC: Bohoslužbu u příležitosti slavnosti Seslání Ducha svatého bude v neděli 30.5. od 10.30 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce celebrovat olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. Při mši udělí biskup Hrdlička svátost biřmování 25 biřmovancům.

PRAHA: Svatodušní ekumenická vigilie

V sobotu 29. května 2004 se bude v 20:00 hodin, formou bohoslužby slova, slavit v Týnském chrámu v Praze ekumenická Svatodušní vigilie.

KŘTINY: Apoštolský nuncius Causero přijede na pouť do Křtin

HRADEC KRÁLOVÉ, 29. května 2004

18:30, katedrála Svatého Ducha
Svatodušní oslavy zahájí mše, na které bude diecézní biskup
Dominik Duka udílet biřmování. Ve 21:30 začne v katedrále svatodušní vigilie (noční bdění) s modlitbami a zpěvy.

30. května 2004

09:30, katedrála Svatého Ducha
Mši bude sloužit kardinál Miloslav Vlk. Po bohoslužbě bude až do odpoledních hodin připraven v Novém Adalbertinu bohatý kulturní a společenský program v rámci farního dne.

TACHOV: Křesťane v Tachově oslaví Letnice společnou sobotní vigílii. info. jkh@seznam.cz

Starokatolický přehled bohoslužeb

Římskokatolický přehled bohoslužeb

Rozcestník evangelických sborů

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Související zprávy a články


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?