Podpora dobrovolnického hnutí byla cílem prezentace desítek nadací a občanských sdružení, na kterou se na Velehrad sjelo několik tisíc lidí. Na Velehradě dnes začaly Dny lidí dobré vůle a přehlídka nadací a občanských sdružení poprvé přecházela tradičnímu večernímu Koncertu lidí dobré vůle. Akce je součástí oslav svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Organizace byly rozděleny do pěti bloků. Prvním byly aktivity zaměřené na rodinu. Samostatný blok byl určen pro církevní hnutí a komunity, charitativní organizace a nadace, vzdělávací aktivity a ekologická hnutí. "Zájem je opravdu obrovský. Přestože jsme o tuto akci rozšířili program poprvé, žádné problémy jsme nezaznamenali," uvedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Na Velehrad zavítala i řada politiků, nechyběli Miroslavem Kalouskem, Mirek Topolánkem ani Vladimír Špidla. "Byl jsem zde již v loňském roce, ale teprve letos si mohu udělat čas na celý program," poznamenal Špidla. Podle Graubnera pořadatelé zájem politiků o tuto akci vítají. "Dobrovolnická činnost mnohdy stojí na okraji zájmu a málo se o ní ví. Je jen dobře, že se politická reprezentace může s těmito aktivitami seznámit," dodal.

Ve velkých stanech před velehradskou bazilikou dostalo prostor několik desítek dobrovolnických organizací. Například olomoucké Centrum pro rodinný život připravilo pro návštěvníky dům prorodinných aktivit s několika výtvarnými dílnami. "Lidé zde mohou vyjádřit vztah jednoho k druhému, tedy udělat přesně to, k čemu slouží i opravdový domov," uvedl Luboš Nágl z centra.

Velký zájem byl také o činnost ekologických aktivistů, kteří se představili u velehradských rybníků. Jednou z organizací byla i Veronica. "Největší zájem je o naše novinky, například o program věnovaný nakládání s odpady v domácnosti," uvedla Yvonna Gaillyová. Součástí Dne lidí dobré vůle bylo setkání asi 50 vozíčkářů.

Dnešní večer vyvrcholil již pátým Koncertem lidí dobré vůle, na němž se letos představili například Jiří Pavlica s Hradišťanem a Peter Dvorský.