Především rodinným vztahům byla věnována letošní poutní mše ve Velehradě na Uherskohradišťsku. Vůbec největší katolické bohoslužbě v České republice přihlíželo mnoho tisíc poutníků. Mši u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje předsedal kardinál Miloslav Vlk, hlavní kázání pak měl kardinál Tomáš Špidlík.

"Nejkrásnějším obrazem Nejsvětější Trojice je rodina. Otec je obraz Boha Otce, děti jsou obraz Boha Syna a matka je obraz Ducha Svatého," uvedl v kázaní Špidlík. Bůh podle něj rozdělil muže a ženy proto, aby se znovu spojili. "Každé manželství se ale musí z tělesné přitažlivosti vyvinout v opravdové přátelství. Jinak je pochybné," dodal. Po hlavním kázaní přinesli zástupci všech generací na pódium část symbolu srdce, která poté spojili do jednoho celku.

Kromě obou českých kardinálů se mše na počest soluňských bratrů, kteří přišli na Velkou Moravu šířit křesťanskou víru, účastnili také zástupci všech českých a moravských diecézí, nuncius Diego Causero a předseda Ekumenické rady církví biskup Vladislav Volný.

V závěru bohoslužby udělila Česká biskupská konference Řád svatého Cyrila a Metoděje sólovému opernímu pěvci Richardu Novákovi; děkovné uznání pak obdržela rodina Trizuljakova ze Seničky u Litovle za svou výtvarnou činnost. "Tato ocenění jsou každoročně udělována lidem za mimořádný umělecký přínos," uvedl mluvčí konference Daniel Herman.

Cyrilometodějská tradice je obecně, nejen v katolické církvi, spojována s duchovním odkazem křesťanského náboženství v českých dějinách. Cyril a jeho bratr Metoděj přeložili biblické a liturgické texty do řeči Slovanů a upravili pro slovanskou řeč písmo, vytvořili světský a církevní zákoník a dali řadu podnětů pro zpěv, ikonografii a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství.