Majetkové vypořádání státu a církve je jedním z témat, jemuž se Česká biskupská konference věnuje na svém zasedání na Velehradě.

Za ideální formu řešení majetkového vypořádání se státem považuje katolická církev výplatu peněz. Majetek je totiž mnohdy ve špatném stavu a v případě jeho navrácení by církev neměla prostředky na potřebné rekonstrukce. Novinářům to včera na Velehradě během jednání České biskupské konference řekl kardinál Miloslav Vlk. Poznamenal, že odcházející vláda za dva roky svého působení v tomto směru nic nevykonala.

"Upřednostňujeme finanční vypořádání na úkor naturálních restitucí. Tato myšlenka získává v církvi stále větší podporu, což je pro nás také východiskem pro další jednání," uvedl Vlk. Podle něj se vypracování nového ekonomického modelu pro církev za působení kabinetu premiéra Vladimíra Špidly vůbec nepohnulo.

Lidovci se sice snažili přednést téma restitucí církevního majetku na koaličních jednáních, názory jednotlivých stran vlády i opozice se však stále radikálně rozcházejí. Nakonec se koaliční lídři domluvili, že zkusí připravit speciální zákon, který by výčtem stanovil seznam vraceného majetku. Jeho návrh měl být hotov před vypršením mandátu vlády, tedy k roku 2006. Součástí jeho příprav měl být také kvalifikovaný odhad hodnoty majetku.

Finanční vypořádání by se podle kardinála Vlka měla odvíjet od odhadnuté výše majetku. "Bude potřeba zhodnotit majetek a říct, kolik by renta měla obnášet," poznamenal Vlk. Česká biskupská konference podle něj už oslovuje experty, kteří by měli zasednout v komisi pro zhodnocení majetku. Podle odborníků by se přitom jeho výše mohla přiblížit sto miliardám korun.

Konference je společným grémiem všech devíti římsko- a řeckokatolických diecézi na území České republiky. Jejím posláním je zastupovat zájmy katolické církve vůči státu, společnosti i zahraničí. Zasedá čtyřikrát ročně; plenární zasedání ve Velehradě končí ve středu.

Další osud návrhů na vypořádání s majetkovými nároky církví nyní závisí mimo jiné na zformování nového kabinetu. Podle ODS nelze majetkové otázky řešit izolovaně, ale pouze v celkovém kontextu odluky církví od státu. Komunisté jsou pro odluku bez dalších finančních nároků církve, pokusy o schválení nějaké formy restitucí považují za "obyčejné vydírání".