Program "Řekni NE drogám, řekni ANO životu" nemá podle vládní rady zabývající se problematikou drog za cíl snížení počtu narkomanů, ale spíše šíření názorů scientologů a matení široké veřejnosti. Kampaň scientologů zužuje prevenci na pouhé podepisování petic o městech bez drog, řekl  ČTK ředitel sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové problematiky Josef Radimecký.

Mluvčí scientologů Jiří Voráček považuje stanovisko sekretariátu rady za ryze účelové. Nikdo z rady se o tuto akci
aktivně nezajímal, a nemohli mít tedy přístup k výsledkům programu, sdělil ČTK. Vzhledem k tomu, že rada nemá o projektu žádné informace, prezentuje tisku zkreslené zprávy, dodal.

Rada má k programu, který sekta pořádala během letošního i loňského června, v podstatě dvě hlavní výhrady. "V řadě zemí jsou scientologové vnímáni negativně jako sekta, v několika zemích jsou dokonce zakázáni, například v Německu," uvedl Radimecký. Je tedy podle něj otázkou, nakolik chtějí scientologové svou aktivitou přispět ke snížení počtu uživatelů drog, nebo zda se pouze snaží získat publicitu a etablovat se v české společnosti.

Podle německého tisku mohli být scientologové v minulých letech sledováni Spolkovým úřadem na ochranu ústavy (kontrarozvědkou). Správní soud v Berlíně ale loni rozhodl, že případný dozor je protiprávní, neboť kontrarozvědce chybí konkrétní poznatky o protiústavních snahách scientologů. Ministr vnitra Otto Schily však přesto letos zařadil scientology mezi "organizace odporující ústavě", napsal v červnu deník Die Welt.

Druhým problémem je podle Radimeckého provádění scientologického protidrogového programu. Rada mu vytýká, že není v souladu se základními požadavky na primárně-preventivní programy, mezi které patří dlouhodobost a systematičnost, návaznost na další aktivity nebo odborná kvalifikace.

Scientologové oslovují starosty měst kvůli podepisování petic a prevenci zužují na pouhé deklarace, míní Radimecký. "Kampaň dává falešnou informaci veřejnosti, že se problémy odstraní pouhým podpisem," uvedl. Materiály scientologů také podle něj obsahují zavádějící a vědecky nepodložená tvrzení.

Součástí letošního protidrogového programu scientologů bylo prohlášení Města bez drog, ke kterému se podpisem připojila řada představitelů obcí.

Církev vznikla v roce 1954 v USA a jejím cílem je prý dovést člověka k úplné svobodě pomocí studia a duchovní konzultace. Současně však čelí častým obviněním, že představují nebezpečný kult, který je motivován hmotnými zájmy.

V Česku fungují scientologové zatím jako občanské sdružení, údajně připravují pro ministerstvo kultury žádost o registraci jako církev.