Sledovanost nedělního náboženského vysílání České televize (ČT) po přesunutí pořadu z programu ČT 1 na ČT 2 klesla téměř o polovinu. Náboženské pořady vysílané střídavě z Prahy (Cesty víry), Brna (Křesťanský magazín) a Ostravy (Proti proudu) v neděli odpoledne ztratily mezi lidmi nad 15 let v průměru více jak 100.000 diváků (viz graf.1). Zajímavé je, že mezi diváky ubylo především žen, které v loňském roce nad muži výrazně převažovaly. Poměr mezi diváky mužského a ženského pohlaví je v tomto roce vyrovnaný. Vyplývá to z analýzy sledovanosti, kterou Magazínu ChristNet.eu poskytla Krystyna Taberyová vedoucí Oddělení výzkumu programu České televize.


Graf.1. Srovnání ohlasu na náboženské vysílání mezi rokem 2003 a prvním pololetím roku 2004

Ani čtenářská anketa na stránkách Magazínu ChristNet.eu nedopadla pro náboženské vysílání dobře. Většina respondentů ankety (104:41) uvedla, že nepatří mezi pravidelné diváky nedělního náboženského vysílání. Proč došlo k poklesu sledovanosti? Je hlavní příčinou přesun vysílání na méně sledovaný kanál "intelektuálů" a sportovních diváků v nevýhodném vysílacím čase po nedělním obědě, nebo je náboženská tematika obecně nezajímavá pro většinového diváka?

K přesunu křesťanského vysílání na kanál ČT 2 došlo v lednu tohoto roku v rámci nového vysílacího schématu veřejnoprávní televize. Proti tomuto přesunu protestovalo již na konci minulého roku vedení Českobratrské církve evangelické. Důvodem protestu byla zejména nemožnost příjmu signálu ČT 2 na celém území republiky a to, že křesťanské pořady jsou často přesouvány na jiný vysílací čas kvůli sportovním přenosům.

Podle tiskového mluvčího České televize Martina Krafla však signál ČT 2 pokrývá naprostou většinu území republiky, a to 98,7%. "Jsou velmi malá území zejména v pohraničních horských oblastech, kam vysílače bohužel nedosáhnou. Pro srovnání - pokrytí území signálem ČT1 je 99,9%, Nova pokrývá 99,7% a Prima 94,1%", sdělil Krafl Magazínu ChristNet.eu. Signál ČT 2 je ale oproti ČT 1 místně slabší, jeho příjem bez venkovní antény je například na okraji Prahy výrazně horší (pozn.aut.).

Nepříznivý vývoj sledovanosti náboženského vysílání vedl k reakci zástupců církví. To Magazínu ChristNet.eu potvrdil i biskup Slezké církve evangelické a. v. (SCEAV) a předseda Ekumenické rady církví (ERC) Vladislav Volný prostřednictvím tajemnice pro vnější vztahy SCEAV Ingrid Kubiszové.

Podle Kubiszové je partnerem sekulárním sdělovacím prostředkům za křesťanské církve Mediální komise České biskupské konference (ČBK) a Komise pro sdělovací prostředky při ERC. Obě komise se obrátily na svá vedení se žádostí o napsání dopisu vedení ČT, žádajícího přesun křesťanského vysílání z ČT 2 zpět na ČT 1. Na programového ředitele se obrátil kardinál Miroslav Vlk, zodpovědný v ČBK za média, spolu s předsedou ERC, biskupem Vladislavem Volným. "Po těchto jednáních byli zástupci obou mediálních komisí pozváni na schůzku s programovým ředitelem ČT, který jim oznámil, že se křesťanské programy vrátí zpět na program ČT 1. Mělo by k tomu dojít při další změně programového schématu," uvedla Kubiszová.

Situaci však ještě může zkomplikovat rozhodnutí poslanecké sněmovny, která na konci června neschválila zvýšení koncesionářských poplatků, případně i změna na postu programového ředitele v ČT. Z těchto důvodů není podle Krafla podzimní vysílací schéma ještě definitivně sestavené. "S jistotou tedy nelze potvrdit jakoukoli zprávu, nicméně přesun náboženského vysílání zpět na ČT 1 do budoucna nevylučuji", uvedl pro Magazín ChristNet.eu Krafl.

Rozhodnutí parlamentu by však nemělo ovlivnit vysílání náboženských pořadů ať již na ČT 2 nebo na ČT 1. Vzhledem k rozhodnutí českých zákonodárců sice nebude mít Česká televize v letošním roce vyšší příjmy, ale dosavadní ekonomická opatření a úspory nového vedení ČT pod vedením Jiřího Janečka zatím umožní stávající programovou nabídku na podzim zachovat.

Související články o České televizi:
Náboženské vysílání nemůže konkurovat pohádkám
Křesťanské vysíláni je služba

Aktualizace textu k 10.10. 2004: od 12. září bylo nedělní křesťanské vysílání přesunuto opět na program ČT1.

Aktualizace textu ke 14.10. 2004 : přesun náboženského vysílání na ČT1 přispěl k vyšší sledovanosti. Ženy opět převažují