Podle tradice se cisterciácký klášter otevírá těm, kteří se účastní slavnosti posvěcení jeho chrámu. Proto mniši z Nového Dvora pozvali hosty na prohlídku kláštera.  Reportáž o posvěcení kostela naleznete zde.

 
Prosklený koridor po třech stranách atria

 
Odraz kostela v zasklení koridoru

Architekt vyřešil stavbu kostela i klášterního prostoru do posledního detailu. Vše je řešeno velice čistě až stroze v duchu puristické architektury. Na české prostředí to vypadá jako prostor až protestantský a jen soška Madony za oltářem a svatostánek prozrazují na první pohled jeho katolicitu.

Jedinečná je práce se světlem a způsob clonění prostoru kostela zavěšenými stěnami. Zajímavostí interieru kostela je tzv. brána mrtvých. Přistup k ní je po schodišti za oltářem. Údajně se bude otevírat pouze v případě smrti mnicha. Branou bude pak tělo nebožtíka vyneseno na hřbitov.

 
Pohled do lodě - osvětlení kostela


Detail řešení stínících stěn
 


Svatostánek a soška Madony

Návštěvníci tak měli první a asi i poslední možnost spatřit na vlastní oči interiér kláštera. Večerní modlitba ukončila „den otevřených dveří“ (veřejnost bude mít ale stále přístup na každodenní modlitby a nedělní bohoslužby ve vyhrazené části kostela). Mniši se opět vrátí ke svému strohému uzavřenému životu, který jakoby odjakživa patřil do zdejší drsné a opuštěné krajiny pohraniční vrchoviny.  


Krajina v okolí kláštera

Více informací o architektonickém návrhu kláštera i o historii trapistů naleznete zde : http://www.estav.cz/region/plzensko/klaster.asp