V tabulce jsou pro srovnání sledovanosti náboženských pořadů uvedeny další pořady v neděli odpoledne. Studio Sport je uvedeno proto, že vzhledem k nepravidelnosti začátku sportovních přenosů, někdy dochází k posunutí vysílacího času náboženského pořadu. Vysílání nedělní pohádky na prvním okruhu se zase občas o několik minut překrývá s náboženským pořadem na ČT2.

NeděleDospělí 15+MužiŽeny
Sledov.PodílSledov.PodílSledov.Podíl
PořadRokKan.v %v tis.v %v %v tis.v %v %v tis.v %
Náboženský
pořad
2003ČT12,622212,02,39210,23,013013,7
2004ČT21,41165,251,4565,351,4605,17
Pohádka2003ČT16,756626,245,321521,858,035129,97
2004ČT16,252624,854,719018,557,633631,11
Studio Sport2004ČT22,01668,172,710811,021,3585,50

Srovnání ohlasu na vybrané pořady mezi rokem 2003 a prvním pololetím roku 2004.

Podle hodnocení Kristyny Taberyové, vedoucí Oddělení výzkumu programu České televize, je ohlas náboženského vysílání v prvním pololetí letošního roku nižší, než byl v celoročním průměru vloni. Není však výrazně nižší oproti Studiu Sport. Naopak nedělní pohádka má podle Taberyové podstatně větší okruh adresátů, a tak odezva na ni je vloni i letos jednoznačně větší.

Důležitým faktorem sledovanosti není jen vysílací čas a kanál, na kterém je pořad vysílán. Významná je samozřejmě i kvalita pořadu a jeho zaměření. Z grafů například vyplývá, že není rozhodující vysílací čas oblíbeného pořadu, v našem případě nedělní pohádky. V loňském roce se pohádka vysílala před náboženským pořadem na ČT1 a vrchol sledovanosti byl mezi 13:30 - až 14:00. V tomto roce je pohádka na programu ČT1 až do 15:00 a vrchol sledovanosti se také posunul až k této hodině.  


Srovnání ohlasu na nedělní vysílání od 12 do 15 hod. mezi rokem 2003 a prvním pololetím roku 2004 


Srovnání ohlasu na pohádku a náboženské vysílání mezi rokem 2003 a prvním pololetím roku 2004


Pozitivní vliv na vyšší sledovanost náboženského vysílání v roce 2003 mělo tedy i to, že pořad musel začít až po pohádce. V tomto roce se NV na ČT2 a pohádka na ČT1 alespoň částečně občas překrývají. Za vyšším poklesem sledovanosti NV mezi ženami je zřejmě tedy i tento důvod, protože statisticky sleduje pohádku daleko více žen než mužů.