V sobotu 2. října 2004 se uskuteční ve Vilémově u Golčova Jeníkova Druhý celostátní kongres dětí, jehož téma je: „Pořádně to rozjeď ve své víře a změníš svět!“ Toho by se měly zúčastnit desítky dětí z celé České republiky, kterým chtějí organizátoři přiblížit život a problémy jejich vrstevníků v různých koutech světa.

„Připravili jsem pro všechny účastníky celodenní program se zajímavým putováním po kontinentech. Nezapomněli jsem také na různé hry, soutěže, písně, představení a modlitby,“ říká ředitel Papežského misijního díla v České republice Jiří Šlégr. Jak dále Šlégr uvedl, celorepublikové „misijní kongresy“ se konají každé tři roky.

Na kongres přijede i několik hostů ze zahraničí. Nejpočetněji bude zastoupeno nejspíše Slovensko. „Do Vilémova přijede z Říma i generální sekretář PMDD P. Patrick Byrne,“ prozrazuje Šlégr.

Papežské misijní dílo dětí bylo založeno roku 1843 biskupem de Forbin - Jansonem z Nancy. Rychle se rozšířilo po diecézích Francie, dalších zemích Evropy, Ameriky a dnes je i v mnoha misijních zemích. 3. května 1922 obdrželo papežský statut.

Ročně se ve světě při různých příležitostech pořádaných pro členy Díla dětí jako např. světové nebo národní misijní dny a kongresy dětí, tříkrálové koledování, skrze dobročinné akce a sponzorování vybere převážně od dětí cca 18 milionů USD pro 2,6 milionů dětí v bídě.

O papežských dílech
Existují čtyři Papežská misijní díla, která byla založena v různých obdobích. Všechna mají vlastního zakladatele nebo zakladatelku. Svatý stolec se už v minulosti zajímal o jejich koordinaci. Papežská misijní díla tvoří nyní jednu instituci, která podléhá Kongregaci pro evangelizaci národů. Každé dílo si udržuje vlastní identitu, sleduje své cíle, má vlastní předpisy, jakož i mezinárodní generální sekretariát a národní sekretariáty.