Zaujala mne populárně naučná reakce na příspěvek mého spolubratra Norberta M. Badala O.P. Martin Grombiřík se stylem Božích bojovníků nám nalévá čistého vína a dává ten správný pokrm.

Osobně mě zaujal jím nastíněný přehled teologie u některých protestantských křesťanských společenství, který se podivuhodně ve svých počátcích shodoval s nynějším katolickým pojetím(!). Sám autor ale přiznává, že postupem času, jdouce až k nynějšímu evangelickému katechismu došlo k jakémusi úpadku a odklonu od původního (jak můžeme v jeho uvedeném přehledu vidět - katolického) pojetí ve vlastních řadách a o kterém koneckonců mluví i Norbert M. Badal. Je totiž potřeba hodnotit nynější reálný stav věcí. Nebylo by dobré s tím něco dělat?

Pravdou je, že skutečným problémem, který blokuje katolíky, je pojetí svátosti kněžství u protestantských křesťanských společenství. Na pojetí kněžství totiž závisí pojetí eucharistie. A tak myslím, že je to problém nejen pro katolíky, ale také především pro protestantskou stranu.

Katolická teologie má své jednotné pojetí a také vysvětlení, jak reálně a skutečně dochází k živé přítomnosti vzkříšeného Ježíše Krista pod podobou chleba a vína. Nebylo by dobré, aby podobné jednotné pojetí bylo i na straně protestantské? Dalo by se pak věcně diskutovat o jednotě. A o to by mělo v ekumenickém dialogu jít, ne?

Článek je reakcí na Přijímání u našich vyznání