Katolické dušičky

V katolickém liturgickém kalendáři připadá na dnešní den 2. listopadu už po staletí Památka zesnulých, "vzpomínka na všechny věrné zemřelé". Lidově je tento svátek tradičně nazýván „Dušičky“. Dušičky jsou zesnulí, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do nebe a jsou podle církevního učení ve fázi "očišťování", tedy v "očistci".

Rituální obřady na paměť zemřelých mají sice různá náboženství, ale mše za mrtvé, které se dnes po celém světě slouží, zná jen církev římskokatolická.

Modlitby za zemřelé byly praktikovány v církvi od 2. stol., od 3. stol. je modlitba za zemřelé i součástí liturgie. Veřejné slavení památky zemřelých se objevuje poprvé po roce 998 ve francouzském benediktinském klášteře v Cluny. Od roku 1915, kdy v první světové válce zahynulo mnoho lidí, mohou katoličtí kněží tento den sloužit až tři mše.

Smrt

"Tajemství lidského osudu se nejvíce odhaluje tváří tvář smrti" (II vat. koncil, konst. Gaudium et spes, 18). Smrt je hranicí pozemského života. Čas jest mírou našeho života. Tak jako v případě všech bytostí žijících na zemi, smrt je normálním koncem života. Myšlenka na naši smrtelnost slouží také jako připomenutí, že máme pouze omezený čas, abychom zrealizovali náš život.

I když měl člověk smrtelnou přirozenost, z Boží vůle neměl umírat. Smrt vešla na svět jako konsekvence hříchu, učí církev. Byla však Kristem proměněna a prokletí se změnilo na požehnání.

Letošní české Dušičky

Česká televize Brno bude vysílat v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé přímý přenos mše sv. z Dubu nad Moravou, tedy z místa, kde byl v noci z 21. na 22.10.2002 zavražděn místní farář Cyril Vrbík. Bohoslužbu bude od 17.00 hodin celebrovat P. František Hanáček.

V kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě bude pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk sloužit mši svatou 2.11. v 16.30 hodin.Zároveň povede následnou podvečerní bohoslužbu na Slavíně.

Na různých místech královéhradecké diecéze se budou konat v tento den zvláštní liturgie. Biskup Duka celebroval bohoslužbu od 7.30 hodin v kostele sv. Pavla v Hradci Králové – Pouchově, v katedrále Svatého Ducha pak od 9.30 hodin arcibiskup Karel Otčenášek. Biskup Duka vykoná 2.11. v 16.15 hodin pobožnost v kostele sv. Markéty v Podlažicích na Chrudimsku, v místě spočinutí 3. královéhradeckého biskupa Jana Františka Kryštofa z Talmberka. Od 17.00 hodin celebrovat mši ve farním kostele Nejsvětější Trojice v nedaleké Chrasti, po níž bude následovat průvod na tamní hřbitov a pobožnost.

Dušičky u sousedů

Na Slovensku probíhá již 8. ročník akce „Sviečka za nenarodené deti“. Organizuje ji Fórum života v spolupráci s jinými subjekty. Podstatou je tichá modlitba věřících, kteří dnes večer přijdou před nemocnice či kříže nebo jen doma za oknem a zapálí tam svíčku.

V Polsku v souvislosti s dalekými cestami na hroby svých blízkých umírá každoročně mnoho lidí při nehodách. Letos si prodloužený „dušičkový“ víkend vyžádal 72 životů a 743 zraněných. Policisté konají pravidelnou akci „Znicz“, během níž letos zadrželi přes dva tis. řidičů s alkoholem v krvi.

V polské Łodźi se zase již po 10. sbíralo na opravu obrovského Starého hřbitova. Letos sbírka dosáhla hodnoty 62,3 tis. zl. Do akce se zapojují i známé polské osobnosti. Letošní výtěžek půjde na opravu cenné neogotické hrobky.

Podobný ruch okolo hřbitovů i na silnicích vyvolávají tyto svátky i v Rakousku. Volno využívají Rakušané mimo jiné k návštěvě hřbitovů a kostelů. Hroby zaplaví tradičně bohatá výzdoba, policisté musejí zpřísnit kontroly v okolí hřbitovů, jež se v těchto dnech stávají oblíbeným terčem zlodějů.