Rodina je základním stavebním kamenem každé demokratické společnosti. Proto je pro společnost tolik důležitá její podpora a ochrana. Měla by se chránit nejen před vnějším ohrožením, nýbrž také před nebezpečími vycházejícími z ní samé. Dle mého názoru tím hlavním je páchání násilí jednoho člena domácnosti vůči druhému.

Více jak dva roky trvaly práce mnoha odborníků na přípravě návrhu zákona o ochraně před domácím násilím v rodině. Tím by se měla v brzké době zabývat Poslanecká sněmovna. Pokud bude zákon schválen, měl by přinést dlouho očekávanou pomoc v řešení případů domácího násilí.

Důležitým impulsem pro jeho vznik byly sociologické studie, které upozorňovaly na rozšířenost domácího násilí ve všech sociálních skupinách. Studie také poukazují na nebezpečnost působení tohoto jevu na děti, které jsou mu ve čtyřech případech z pěti přítomny. Dalšími impulsy byly brutální útoky; za posledních pět let řada z nich skončila i smrtí obětí.

Návrh zákona si klade za hlavní cíl zamezení domácího násilí prostřednictvím jasně formulované vůle, že stát bude oběť chránit. Proto se jeho pozornost zaměřila na eliminaci  jednání násilné osoby, čímž se liší od současné právní úpravy, která stíhá pachatele teprve po spáchání trestného činu. To však v některých případech mívá tragické následky.

Náš legislativní návrh je postaven na principu preventivního přístupu k domácímu násilí. Jedním z důležitých opatření vedoucích k zmíněné eliminaci, jenž je obsažená v návrhu zákona, je například možnost dočasného vykázání násilníka z místa jeho trvalého bydliště. Naopak oběti bude poskytnuta  psychologická, sociální a právní pomoc. V případě, že by se agresor vrátil domů i přes zákaz či své oběti vyhrožoval, byl by pak zvolen postup daleko přísnější.

Význam této změny je opravdu veliký. Pomůže totiž účinně reagovat při řešení partnerských (rodinných) konfliktů. S ohledem na poměrně vysoký počet těchto případů i v naší společnosti, vidím jeho potřebu jako velmi naléhavou.

Autor je místopředseda Poslanecké sněmovny a KDU-ČSL.