Každodenně jsme ze sdělovacích prostředků informováni o tématu „válkou proti terorismu“. Tak totiž Spojené státy americké, v čele se znovuzvoleným prezidentem Georgem Bushem, označily válečné konflikty v Afghánistánu a v Iráku. Podobnou rétoriku jsme slyšeli z úst ruského prezidenta Putina v případě čečenského konfliktu nebo ze strany izraelských představitelů při řešení izraelsko-palestinského sporu. Je však třeba se ptát, zda je možné řešit otázku terorismu vojensky?! A bude takovéto řešení trvalé!?

Teroristické útoky z tohoto roku ve Španělku, v Rusku i v Egyptě jednoznačně ukazují, že terorismus vždy udeří v místě a čase, kdy to nejméně čekáme.

Před několika měsíci tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross hovořil o protiteroristických policejních a vojenských opatřeních, která by měla našim občanům pomoci zvýšit pocit bezpečí. Jenomže jak se dnes ukazuje, terorismu takto předejít nemůžeme. I kdybychom udělali cokoliv, po nějaké době se naše ostražitost otupí a útoku tak nebude předejito. Proto musí jít naše odpovědnost mnohem dále.

Začít musíme hledáním příčiny vzniku fundamentalismu a extremismu, které se vždy zahalují pod roucho určitých nábožensko-ideologických principů. Zkušenost nás upozorňuje, že nad terorismem není možné zvítězit jednostrannou intervencí. Nutná je angažovanost na mnoha úrovních. Avšak přitom je třeba respektovat práva národů na sebeurčení.

Nelze totiž nikdy potlačit národní identitu. Přestože se malé státy sjednocují ve velké celky, je nutné vidět také problematiku menšin a aktivně jí řešit. Vedle likvidace teroristických základen se musí rozvinout dlouhodobá činnost vedoucí k vykořenění politických, ekonomických a náboženských příčin terorismu.

Není možné čekat na další krvavý útok. Musíme se pokusit nalézt trvalé řešení problému bídy, a umožnit tak rozvoj všem národům. Tomu by mohla pomoci pružnější a spravedlivější koncepce světové obchodní politiky a snížení zahraničního dluhu nejchudších zemí.

Dále by mělo dojít ke zpřístupnění výsledků vědeckých bádání a nových technologií sloužících k ochraně lidského života a léčbě nemocí. Musí se začít účinně řešit problémy afrických států s velkým počtem nakažených virem HIV. Totiž tam, kde převládá beznaděj, tam vzniká velký prostor pro extremismus všeho druhu.

Boj s terorismem bude velmi pravděpodobně hlavním globálním tématem 21. století a svět bude stát mnoho sil, peněz i životů. Proto bychom se měli více zasazovat o větší vstřícnost k chudým zemím světa. Oddalováním výše zmíněných řešení se totiž budeme čím dál víc stavět pouze do role obránců, nikoliv aktivních bojovníků.

Autor je místopředseda Poslanecké sněmovny a KDU-ČSL