Včera přerušil papež Jan Pavel II. Velkopostní rekolekce, aby se modlil za sestru Lucii, oznámily vatikánské zdroje. Papež má k Fatimě zvlášť vřelý vztah a cítí se k ní být osobně vázán. Jan Pavel II. navštívil Fatimu třikrát a se sestrou Lucií se několikrát setkal. Franciska a Jacintu Martovy blahořečil při své návštěvě ve Fatimě v roce 2000.

Portugalský premiér Pedro Santana Lopes vyhlásil na úterý státní smutek a prohlásil, že: „sestra Lucie je velkou postavou moderních portugalských dějin“. Politici pravicových stran na tento den zrušili své akce v rámci kampaně před předčasnými parlamentními volbami, které se konají v neděli.

Život sestry Lucie
Sestra Lucie se narodila 22. března 1907 v Aljustrele poblíž Fatimy. Když měla deset roků, viděla spolu se svými sourozenci Franciscem a Jacintou poprvé Pannu Marii v Cova de Iría. V roce 1921 vstoupila Lucie do koleje sester Dorotejek ve Vilaru, odkud v roce 1928 odešla do španělského města Tui a zde žila několik let.

V roce 1946 se vrátila do Portugalska a o dva roky později vstoupila do Karmelu Svaté Terezie v Coimbře, kde 31. května 1949 složila věčné sliby jako karmelitka. Během svého života napsala dva díly svých „Pamětí“ a „Výzvy Fatimského poselství“.

Fatimská zjevení a války
Zjevení ve Fatimě se staly v r. 1917 – tehdy zuřila I. světová válka a brzy nato měla vypuknout bolševická revoluce v carském Rusku. Nové století bylo zahájeno světovou válkou a pokračoval rovněž zločinnými totalitními systémy a II. světovou válkou. Pro věřící, nezávisle na vyznání, to byla masová pronásledování za víru hitlerovskou i komunitickou ideologií obdobím velké zkoušky. Lidé si kladli otázku, jak Bůh mohl dopustit takové tragedie. Zjevení v portugalské Fátimě była jakby předznamenáním toho, co čeká lidstvo ve XX. století.

Třem dětem, pastýřům z Fatimy, svěřila Matka Boží v průběhu roku 1917 tři tajemství, která byla předána papeži Piu XII. na začátku 40. lat posledním žijícím svědkem zjevení, v té době již karmelitánskou řeholnicí Lucií Dos Santos. Dvě první tajemství byla známa již roky — předpovídala II. světovou válku a narozenny a pád komunistiské totality.

Třetí se rozhodl uveřejnit papež až v roce 2000. Tehdy se veřejnost dozvěděla, že tajemství mluvilo o "biskupovi v bílém, jež upadne po výstřelu z palné zbraně". Všichni si byli jisti, že se vztahovalo na atentát, který se odehrál 13. května 1981. Kardinál Sodano tehdy prohlásil: "Mateřská ruka vedla dráhu kulky a dala papeži zastavit se na prahu smrti." Jednu z kulek, která se zachytila na papežském džípu, dal vložit místní biskup do korunky na hlavě sošky fatimské madony.