Kostely na Mostecku mají velmi dramatickou historii a také zajímavou budoucnost. Většina kostelů padla za oběť krátkodobému užitku z uhlí. V samotném městě Most bylo šest kostelů a další desítky v jeho okolí. Přežil pouze gotický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie známý jako přesunutý kostel a objevil se nový kostelík sv. Václava na Zahražanech, na úplném okraji města.

V roce 1962 ÚV KSČ a v roce 1964 vláda ČSSR rozhodly o těžbě uhlí pod Mostem a o likvidaci historické části Mostu. Asi jediným pozitivním momentem tohoto rozhodnutí byla záchrana mosteckého děkanského kostela. Řešení byla dvě. Ponechání kostela na uhelném pilíři a nebo přesun. Po zvažovaní několika řešení se dospělo k přesunu a tak kostel doslova „utekl“ před zkázou. Tempo nebylo příliš rychlé, asi tak 1,2 až 1,3 cm/min. Délka přesunu byla 841,1 m. Přesun trval 500 hodin. Za necelý měsíc zhlédlo přesun chrámu asi 300 tisíc návštěvníků z toho 50 tisíc hostů ze zahraničí. Akce měla velký ohlas ve světě a zahraniční tisk vyjádřil uznání československým dělníkům a technikům za čin, který nemá ve světě obdoby. Dnešní návštěvník kostela může zhlédnout řadu zajímavých záběru v kostelním kinosálu popř. si může zakoupit videonahrávku.

Přesun děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie - převzato z www.starymost.web2001.cz 

Nelze vyjádřit celkovou historickou cenu této památky, i když bourané kostely měly své odhadní ceny. Protože se vedou stále hovory o efektu přesunu existuje pár čísel. Akce byla rozpočtována ve výši 156 milionů Kč. Náklad na ujetí 1 m trasy včetně přípravných prací byl 185 tisíc Kč. Zařízení v hodnotě 50 milionů mělo být nadále využíváno. Kdyby kostel zůstal na místě, vázal by uhlí v hodnotě 300 milionů Kčs. Jeho přemístění dosáhlo ve finančním vyjádření maximálně 2/3 uhlí v pilíři.
Od přemístění kostela uběhlo již 30 let a protože kostel se v současné době dostává do pozornosti medii a zájmu zastupitelů objevil se nápad uspořádat konferenci, kde by se sešli pamětníci události, odborníci na historii i cestovní ruch, památkáři a zástupci církví, zastupitelstva a pokusili se hledat jeho místo v životě města a cestovního ruchu.

Dalším důležitým momentem bylo rozhodnutí přenést Mostecké slavnosti z hlavního náměstí ke kostelu a také předběžný souhlas, aby se poprvé v historii Mostu stala bohoslužba součástí oficiálních Mosteckých slavností.
Televize Nova chystá pořád zaměřený na přesun a historii kostela a tak se snad dostane velikého mediálního zájmu na nejznámější mosteckou dominantu. Chystá se i kniha o mosteckých dominantách - hradu Hněvínu, děkanském kostelu a novém divadle. Lze doufat, že zvýšení zájmu o tento kostel bude mít i duchovní rozměr.

Nový kostelík sv. Václava v novém Mostě dokončený v roce 1989 - převzato z www.farnost-most.cz

Více o přesunu kostela (včetně unikátních fotografií) a historii starého Mostu naleznete zde . Informace o římskokatolické farnosti v Mostě.