Kardinál Ruini: Výzva Římanům, aby provázeli papeže svými modlitbami
„V souvislosti se zhoršením nemoci, jež postihlo Svatého Otce, vyzývám všechny Římany a všechny Italy, aby zintenzívnili své modlitby za něj“. Těmito slovy začíná krátké prohlášení kardinála Ruiniho, římského vikáře a předsedy CEI. „Buďme mu v této hodině po boku – pokračuje Ruini – se stejnou láskyplnou blízkostí, s jakou nás Jan Pavel II. provází už téměř 27 let“. V tomto duchu kardinál Ruini pozval „všechny farní a řeholní komunity Říma“ na slavení eucharistie, které se bude konat dnes večer v 19hodin v bazilice sv. Jana v Lateráně, aby „se modlily za Svatého Otce“. Kardinál - vikář dále prosí, aby se stejné modlitby za římského biskupa „vznášely ze všech chrámů i každé rodiny“.

Kardinálové se ubírají k Římu
„Viděl jsem ho a je klidný“, tak se vyjádřil kardinál Ruini poté, co navštívil papeže. Římský vikář byl mezi prvními, kdo dorazil do apoštolského paláce. Po zprávě o zhoršení zdravotního stavu papeže začínají přijíždět do Říma i ostatní kardinálové Posvátného kolégia. „Jan Pavel II. tiše skonává“ a uchoval si „jisté vědomí“, řekl polský kardinál Andrej Deskur, velký papežův přítel.

Jeruzalémský patriarchát v rozechvění
„S rozechvěním a úzkostí sledujeme zprávy, které přicházejí z Říma a uchováváme naději, že Svatý Otec znovu nabude zdraví“. Tak se vyjádřil otec Shawki, mluvčí latinského patriarchátu v Jeruzalémě. Poté, co židovská komunita Říma dostala zprávu o zhoršeném stavu papeže, odebral se vrchní rabín Riccardo di Segni do Vatikánu, aby papeže navštívil. Doprovázen delegací židovské komunity, setrval na náměstí svatého Petra (aniž by vstoupil do papežských komnat) na znamení úcty k umírajícímu papeži, který tolik vykonal pro židovsko-křesťanský dialog.

„Celý Řím je s papežem Janem Pavlem II.“
To prohlásil starosta metropole, Veltroni. „Občané hlavního města se v těchto chvílích vroucně modlí za papeže, stejně jak to činili v těchto posledních týdnech... Celé město je spojeno v solidaritě s mimořádným papežem, který byl pro všechny 27 let pevným odkazem“. Proto, říká dále, jsem požádal o zrušení na dnešek plánované volební kampaně.

Pozornost věnovaná papeži v arabských médiích
Všechny arabské televizní společnosti začínaly dnešní zpravodajství zprávou o zhoršeném zdravotním stavu papeže. Jako první tuto zprávu odvysílala katarská televize Al Jazeera, která se rovněž spojila s něktreými vysokými církevními představiteli arabského světa. Stanice Al Arabiya sleduje situaci v přímém spojení s Římem. Značnou pozornost věnuje papežovu stavu i arabský tisk. Jedny egyptské noviny „El Messaa“ citují jeden vatikánský zdroj, který prohlásil, že papež potřebuje zázrak.

V celé Itálii se modlí za papeže
„Modlíme se za papeže, který tolik miloval Františka z Assisi“, řekl kustód františkánského konventu v Assisi, P. Coli a dodal, že „i nyní je svědkem vzkříšení a života“. Papež navštívil Assisi celkem šestkrát. Věřící jsou na modlitbách i v milánském dómu, modlí se v dómu v Neapoli i v katedrálách a chrámech ostatních diecézí. V kapli na Montecitoriu, v sídle italského parlamentu, se budou ve 12 hodin modlit růženec. V celém světě se za papeže modlí sestry Matky Terezy z Kalkaty

Ali Agca se modlí za papeže, „svého bratra“
Ali Agca, turecký atentátník, který se v roce 1981 pokusil papeže zabít, „je velmi smutný a myslí na svého bratra, papeže, a za něj se modlí“. Řekl to jeho advokát Mustafa Demirbag. Ultranacionalistický terorista z dosud neznámých důvodů vystřelil na papeže na náměstí svatého Petra a těžce ho zranil. Agca byl po 19 letém pobytu v italských věznicích vypovězen v roce 2000 do Turecka, kde nyní pobývá ve věznici v Istanbulu.

Čína zasílá poselství, jež nemá v dějinách obdoby „Pozorně sledujeme zprávy o papežově nemoci a vyslovujeme své přání brzkého uzdravení“. Toto poselství obdržel Svatý Stolec od čínské vlády. Je to vůbec první veřejné poselství, které Peking zaslal po krizi vztahů mezi Čínou a Vatikánem v 50. letech. Oznámil to mluvčí ministerstva zahraničních věcí Vatikánu. Jde o první pozornost tohoto druhu v dějinách obtížných vztahů mezi Čínou a Svatým Stolcem.

V Pustiměři se budou modlit za papeže
Dnes při večerní mši svaté v 18h a následné adoraci se budou věřící i všichni lidé dobré vůle modlit za papeže Jana Pavla II. v chrámu sv. Benedikta. Místo tradičních svatoanenských poutí váže k současnému papeži zvláštní vděčnost: v jubilejním roce 2000 totiž Jan Pavel II. zaslal všem svatoanenským poutníkům své Apoštolské požehnání.