Joaquin Navarro Valls, po více než dvacet let papežův tiskový mluvčí, zvyklý zvládat ty nejtěžší situace, tentokrát neudržel slzy. Na konci briefingu, který byl svolán do tiskového sálu Svatého stolce přeplněného novináři z celého světa, spěšně opustil mikrofon a bočními dveřmi odešel do svého úřadu. Hlas mu zlomilo dojetí. Snad nejvýmluvnější obraz pulzující situace. Pohled na Jana Pavla II., jehož stav je minutu od minuty tíživější.

Jeho stav, jak sdělil tiskový mluvčí, zůstává "velmi závažný". Jeho parametry "jsou proměnlivé a tlak nestálý". Navarro pak uvedl, že když dnes ráno spatřil Jana Pavla II. byl usebrán v modlitbě, koncelebroval eucharistii se svými sekretáři a "výslovně žádal četbu 14 zastavení Křížové cesty". Dnes je totiž pátek, den zasvěcený pobožnosti, která připomíná Kristovo utrpení a poslední hodiny jeho života. U každého zastavení dělal Wojtyla opakovaně znamení kříže, zcela se odevzdávajíc do rukou Božích. "Chtěl naslouchat i tercii z breviáře a několika úryvkům ze Starého Zákona".

U jeho lůžka se od prvních ranních hodin střídali jeho nejužší spolupracovníci. Sodano, Sandri, Ratzinger, Ruini, Sardi, Lajolo, Szoka. Ve skutečnosti všichni kardinálové, kteří řídí hlavní dikastéria římské kúrie. Byla to intenzívní setkání plná dojetí a končící duchovní usebraností v přilehlé kapli.

O závažnosti zdravotního stavu papeže není pochyb. Přetrvávají však závažné otázky o stavu jeho vědomí. Navarro Valls (profesí lékař) prohlásil že "zůstává klidný a nesmírně pozorný", zatímco akreditované zdroje tvrdily že už byl v agónii, téměř v komatu.

Na konkrétní otázku položenou Navarro Vallsovi stran toho, proč se Jan Pavel II. rozhodl zůstat ve Vatikáně a nenechal se hospitalizovat v Gemelli, tiskový mluvčí odpověděl: "Po dlouhém kolokviu s lékaři se rozhodl zůstat ve svém pokoji". Lékařská péče je zajištěna sérií primářů nemocnic, mezi nimi jsou dva z resuscitačního oddělení, pod vedením soukromého papežského lékaře Renata Buzzonettiho.

Vatikánské náměstí a bazilika svatého Petra jsou plné věřících, kteří se bez ustání modlí za papeže. Televizní společnosti celého světa přinášejí svědectví podpory a duchovní blízkosti. Už od včerejší noci tu dlí stovky kameramanů, fotoreportérů a zpravodajů hlavních světových deníků. A jejich práce hned tak neskončí, neboť Navarro oznámil, že vatikánský tiskový sál zůstane otevřen po celou noc. Pokud by papež zemřel během dne, jasným znamením by bylo okamžité zavření Bronzové brány, majetsátního vstupu do Vatikánu po boku baziliky.