Vatikánské tiskové středisko dnes zvěřejnilo některá data z období od 3. do 6. dubna 2005, týkající se přítomnosti sdělovacích prostředků, přílivu poutníků a jejich přijetí, a to od smrti svatégo Otce až po den jeho pohřbu. Dále pak jsou zde data z odboru italské civilní obrany a také informace o přispění města Říma.

Sdělovací prostředky

Tiskový sál Svatého stolce a Papežská rada pro sdělovací prostředky vystavily do dnešního dne 6.000 akreditací pro novináře, fotoreportéry, rozhlasové a televizní operátory k zajištění mediálního pokrytí události. Tiskový sál otevřel už od 1. dubna nový Akreditační úřad na Via Conciliazione a Tiskové středisko na Via Paolo VI. Papežská rada pro sdělovací prostředky, delegovaná k povolením pro audiovizuální operátory, otevřela distribuční Centrum pasů na Piazza Pio XII.

Počet rozhlasových a televizních stanic byl vysoký, že ani není možné získat přesný počet těch, které úplně nebo částečně přenášely obřady pohřbu Jana Pavla II. Rádio Vatikán a Centro Televisivo Vaticano vydaly svolení všem stanicím, které požádaly o převzetí signálu. jen k EUR-EBU se připojilo 80 televizních stanic pro mondovizní přenos. U Papežské rady pro sdělovací prostředky se zaregistrovalo pro přenos pohřbu 137 televizních sítí z 81 zemí všech pěti kontinentů.

Vatikánské rádio přenášelo obřady pohřbu přímým přenosem v 7 různých jazycích a bylo k němu připojeno několik stovek stanic v Evropě i Americe. Výjimečný byl i rozsah Streaming Live internetové sítě Svatého stolce, jenž zaznamenal v průběhu papežova pohřbu 1.300.000 návštěvníků s 54.000 připojeními najednou, zabírajících 9 gigabajtů za sekundu. Mnoho italských portálů užívalo vatikánský signál.

Pohřeb Jana Pavla II.

Při pohřební mši svaté koncelebrovalo 157 kardinálů, bylo přítomno 700 arcibiskupů, 3000 prelátů a kněží. Tři stovky kněží pak podávaly svaté přijímání. Pohřbu se účastnilo v 169 zahraničních delegacích 10 panovníků, 59 hlav států, 3 korunní princové, 17 předsedů vlád, 3 manželky hlav států, 8 více prezidentů, 6 vicepremiérů, 4 předsedové parlamentu, 12 ministrů zahraničí, 13 ministrů, 24 ambasadorů, 10 bývalých prezidentů, generální ředitelé a generální sekretáři a prezidenti mezinárodních organizací. Byly přítomny rovněž delegace 23 pravoslavných a východních pravoslavných církví, 8 ze západních církví a církevních komunit, 3 z mezinárodních křesťanských organizací. Kromě toho byly přítomny různé delegace a představitelé židovství, 17 delegací nekřesťanských náboženství a organizací pro náboženský dialog. Data odboru italské civilní obrany

Věřící

Od 2. do 8. dubna připutovalo do Říma přes 3 milióny poutníků. Práh vatikánské baziliky překračovalo každou hodinu 21.000 osob, tj. 350 za minutu. Na vstup do baziliky svatého Petra čekali průměrně 13 hodin, přičemž nejdelší čekací doba byla 24 hodin. Délka nejdelší řady dosahovala 5 kilometrů. V den pohřbu: 500.000 věřících na náměstí svatého Petra a na Via Conciliazione na pohřební mši svaté. 600.000 účastníků sledovalo obřady v zónách s velkoplošnými obrazovkami.

Personál

8.000 dobrovolníků, z nichž 1.300 působilo v areálu Tor Vergata, 1.500 v zóně u svatého Petra a 450 na železničních stanicích a v ostatních zónách s obřími obrazovkami; 2.000 skautů; 11.900 zaměstnanců bezpečnosti z nichž bylo 530 na hranicích a 8.963 v Římě (4.500 mělo na starosti veřejný pořádek, 1.640 ochranu asi 1.800 osobností, 1.763 specialistů, 2.400 dislokovaných v různcýh provinciích); 1.000 hasičů, 6 helikopter (2 policejní, dvě patřící městské policii a dvě ozbrojeným silám); 400 vojáků, 2.700 městských policistů a 7.000 zaměstnanců železnic. 4 manageři pro případ katastrof, 3.500 ekologických operátorů a 1.500 řidičů autobusů.

Dopravní prostředky

Kromě běžných spojů 1.000 speciálních vlaků, každý pro 800 cestujících přepravujících se od 2. dubna do Říma či z Říma. Šest vlaků přepravilo jen z Polska 5.000 účastníků. Celkově vlaky přepravily 800.000 lidí. Dále zde bylo 5.200 autobusů, z nichž 1.200 přijelo do Říma ze směru od Tarvisia. 1.800 autobusů městské dopravy denně; 100 autobusů měla k dispozici armáda. V Římě bylo instalováno 29 obřích obrazovek, zdarma byly distribuovány 3 milióny lahví s vodou, bylo rozmístěno 3.600 chemických WC.

Zdravotní zásahy

Ve více než 4.000 případech byla poskytnuta lékařská pomoc. Bylo zřízeno dalších 21 lékařských stanovišť a Řím byl posílen o 100 sanitek.

Přispění města Říma

Veřejná doprava byla posílena o 40 %. Římské autobusy a tramvaje přepravily během posledního týdne o 1.100.000 pasažerů denně víc než obvykle, takže lze říct, že po povrchu se veřejnými dopravními prostředky přepravilo o 7 miliónů víc než bývá běžné.

Pokud jde o komunikaci, byla používána informační síť města Říma a podniků. V neděli 3. dubna, se Řím probudil s 3.500 plakáty vyvěšenými městem s nápisem “Grazie - Roma piange e saluta il suo Papa” (Díky – Řím oplakává a zdraví svého papeže“) a dvěma gigantickými plochami (9x6 a 22x10) umístěnými ve dvou jízdních směrech na Lungotevere.

Call center města Říma s operátory hovořícími anglicky, francouzsky, německy, španělsky, čínsky i arabsky odpovídal na 20.000 hovorů denně. Město rovněž nechalo vytisknout as 400.000 letáků v italštině a agličtině s orientačními informacemi pro tisíce poutníků, kteří přicházeli do Říma. Bylo posláno celkem 20 sérií SMS zpráv 43.500 římským občanům, zaregistrovaným u služby města, které obsahovaly dopravní informace, ale také informace o přijímání poutníků.