Včera krátce před polednem uspořádal Joaquín Navarro-Valls, ředitel tiskového sálu Svatého stolce briefing pro akreditované novináře, na kterém poskytl informace týkající se průběhu konkláve:

"V pondělí, 18. dubna 2005, 115 kardinálů z 52 zemí všech pěti kontinentů zahájí první konkláve třetího milénia, jenž zvolí 264. nástupce sv. Petra, čili 265. papeže v dějinách katolické církve.

V neděli odpoledne (tedy dnes - pozn. red.) se kardinálové přesunou do Domus Sanctae Marthae, všichni budou přítomni v hodinu večeře. V pondělí v deset hodin dopoledne se bude ve svatopetrské bazilice slavit mše svatá za volbu římského papeže.

V pondělí odpoledne v 16.30 začne procesí kardinálů-voličů, které vyjde z Auly požehnání a odebere se do Sixtínské kaple. Tento obřad bude možné sledovat v přímém televizním přenosu např. v televizi RAI UNO.

V Sixtínské kapli proběhne přísaha všech kardinálů-voličů. Děkan kardinálského kolégia přečte formuli přísahy a následně pak každý z kardinálů vysloví své jméno, položí ruku na evangelium a pronese slova: Slibuji, zavazuji se a přísahám (Et ego N. Cardinalis N. spondeo, voveo ac iuro)."

"V těchto dnech se často mluvilo závazku mlčení o tom, co se týká volby papeže," uvedl dále Navarro-Valls, "připomínám však, že to je pouze jedna část přísahy. Ještě předtím se přísahá, že se dodrží vše, jak je předepsáno v Apoštolské konstituci Universi Dominici gregis a pak se také přísahá, cituji – že každý z nás, bude-li z Boží vůle zvolen římským papežem, vynasnaží se, aby věrně vykonával munus Petrinum (Petrův úřad) pastýře všeobecné církve.

Po přísaze hlavní papežský ceremonář vyzve 'extra omnes' (všichni ven), načež ti, kdo se neúčastní konklávě opustí Sixtínskou kapli. Setrvají pouze hlavní ceremonář a kardinál Tomáš Špidlík, který přednese meditaci, po níž také tito Sixtínskou kapli opustí.

V průběhu konkláve budou kardinálové zachovávat následující řád: v 7.30 ráno celebrace nebo koncelebrace mše svaté v Domus Sanctae Marthae. V 9 hodin už budou v Sixtínské kapli. Tady budou recitovat Ranní chvály z Liturgie hodin a hned poté bude následovat hlasování podle předepsaného rituálu, tj. dvě hlasování dopoledne, dvě odpoledne. Odpolední hlasování začínají v 16 hodin. Po skončení druhého hlasování bude následovat modlitba večerních chval.

Po dvou dopoledních, respektive dvou odpoledních hlasováních budou hlasovací lístky spolu s poznámkami kardinálů spáleny v připravených kamínkách uvnitř Sixtínské kaple. Čistě orientační doba spalování by tedy byla kolem dvanácté a kolem devatenácté hodiny, vždy ale jen v případě, že v prvním nebo druhém skrutiniu ráno nebo odpoledne nebude papež zvolen.

V případě, že by ke zvolení došlo, kouř vyjde dříve. Kromě toho bylo stanoveno, že spolu s bílým kouřem se po zvolení papeže rozezvučí také zvony u Svatého Petra.

Pokud jde o hlasování, jsou dobře známy směrnice Apoštolské konstituce Universi Dominici gregis. Kvórum platné pro zvolení papeže jsou zpočátku dvě třetiny. Po třech dnech hlasování bez zvolení následuje jeden den maximální usebranosti a modlitby.

Poté hlasování dále pokračují dalšími eventuálními sedmi skrutínii, poté další pauza k usebranosti a dalších sedm skrutínii, další pauza a dalších sedm skrutínii. Poté se v naprosté většině rozhodne o tom, jak pokračovat. Buď hlasováním s absolutní většinou, nebo volbou mezi dvěma kandidáty. To však jedině tehdy, když se dospělo k 33 či 34 skrutíniu bez pozitivního výsledku.

Pokud jde o první hlasování, až po vstupu do konkláve bude rozhodnuto, zda proběhne už v pondělí 18. dubna odpoledne.

Prostor konkláve zahrnuje Domus Sanctae Marthae a Sixtínskou kapli. Trasu směřující za vatikánskou baziliku mohou kardinálové projít pěšky anebo, budou-li chtít, autobusem. Trasa bude pochopitelně liduprázdná, přístupy do nádvoří sv. Damasa budou zapečetěny. V těchto dnech také nebudou mít turisté přístup na kopuli baziliky ani do vatikánských zahrad. Poutníci však budou moci navštěvovat hrob Jana Pavla II. dle provozního řádu vatikánských krypt." 

Včera rovněž skončila Generální kongregace kardinálů v období Sede Vacante. "Atmosféra těchto Kongregací byla velmi rodinná, snad i to bylo znamením velké odpovědnosti, kterou v těchto chvílích pociťují všichni kardinálové. To také umožnilo najít širokou shodu v obecných tématech, jimiž se v diskuzích zabývali," uzavřel vatikánský mluvčí.