Letní seriál nejčtenějších článků publikovaných v Magazínu ChristNet. Článek je reprint textu z 21.4.2005 a do dnešního bylo na jeho stránku zaznamenáno přes 2000 přístupů. Další zajimavé články lze vyhledat pomocí klíčového slova nebo v archívu dle autorů či rubrik.

Zvolení nového papeže přineslo rozporuplné reakce. Jedni zmiňují jeho členství v „Hitlerjugend“, druzí spoléhají na to, že brzo zemře a třetí křičí, že je konzervativní. Bude takový člověk dobrým vůdcem pro přibližně miliardový zástup katolíků z celého světa?

Na předchozí otázku patří jednoznačná odpověď: Ano! Papež Benedikt XVI. je zajisté jednou z největších osobností, kterou současná Katolická církev má. Ať si kdo chce, co chce říká o Benediktu XVI., papež se nevolí na základě sympatií světové populace, ale především za zásluhy na budování církve. A těch on má nepočitatelně.

Jednoduché tipování
Snad proto bylo velmi jednoduché uhodnout předem jméno nového papeže. Je velmi pěkné hovořit v médiích například o rakouském kardinálovi Christophu Schönbornovi jako o „horkém“ kandidátovi na papeže. Avšak s ohledem na světovost církve je to pouhé zbožné přání zaznívající ve zdejším geografickém prostoru, jenž bylo daleko vzdáleno od možné reality.

Ale vraťme se znovu k papeži Benediktu XVI. Jeho zvolení bych osobně přikládal, spíše než jako důsledek zákulisních jednání, jeho vysoké odborné erudici a pracovitosti. Kdo by v teologickém světě neznal uznávané jméno Joseph Ratzinger? Tato jeho proslulost měla zřejmě vliv i na výsledek volby.

Co lze od papeže očekávat
Trošku pobaveně jsem si dnes na internetu prohlížel v českých i světových médiích komentáře k volbě papeže z pohledu jeho přístupu k otázkám používání kondomů v Africe. Média vesměs přinášela hlasy od neznámých afrických osobností, jež vyjadřovaly zklamání z volby ve spojitosti s Benediktovým konzervativním přístupem k této otázce.

K tomu je třeba dodat, že nejspíše tyto ohlasy vycházely z názoru, že členové církve jsou cvičené opice, kterým musí někdo něco dovolovat, aby tak mohli učinit. Opak je pravdou. Vycházím z diskusí s africkými duchovními při studiích v Římě, kde jsem se setkal s opačným názorem. Zákaz kondomů podle nich není problémem, problém je mentalita tamních lidí spojená s promiskuitou. A tu asi ani papež nezmění.

Podobně to bude i s jeho přístupem k homosexuálním vztahům a k celibátu. Zatímco u homosexuálního partnerství si myslím, že by měla církev globálně dospět k tomu, že nelze tyto vztahy srovnávat s postavením klasické rodiny, u celibátu je možný posun směrem k jeho zdobrovolnění až po další mnohaleté teologické diskusi. Nejde totiž v první řadě o sexualitu, ale o samotné pojetí kněžství. Zdobrovolnění celibátu znamená významnou přeměnu fungování církve.

Úloha papeže v tomto ohledu by měla být především v oblasti jeho otevřenosti o těchto otázkách diskutovat. Možná, že nás nový papež příjemně překvapí. Mýlí se ten, kdo spoléhá na to, že Ratzinger bude stínem předchozího papeže Jana Pavla II. Papež Benedikt XVI. je silná osobnost, která se bude snažit s mnoha problémy pohnout dopředu.

Domnívám se, že nejzávažnějším problémem, který stojí před papežem, je snaha o „zdnešnění“ církve a vyrovnání se s modernitou. Jde o odstranění nefunkčních církevních struktur a samotnou reformu institucionálního pojetí církve. Zde však kroky vpřed od Benedikta XVI. čekat asi nelze.

Proč ještě ne papež z Afriky
Proč nebyl zvolen papežem Afričan, či Jihoameričan? Je Benedikt XVI. mostem k takovému papeži? Podle mě není a ani nebude. Pokud poměrně silně centralizovaná vazba papežství na Evropu, potažmo Vatikán, nebude nějakou výraznou osobností prolomena, nelze žádného takového papeže v příštích letech na Petrově stolci potkat.

Nás Čechy, pokud se oprostíme od léta budovaného české nacionalismu vyhraňujícímu se vůči Německu a německé národnosti, může národnost Benedikta XVI. jedině těšit. Němci jsou nám, podobně jako Poláci, mentalitou velmi blízcí a lze tedy čekat i od tohoto papeže, že bude více rozumět specifikám českého katolicismu. Aspoň v to doufejme.