Celý týden před zahájením konkláve mlčeli. A to i přes naléhání novinářů. Nyní však, když splnili svůj náročný úkol a během jediného dne zvolili na Petrův stolec někdejšího děkana svého kolégia – Josepha Ratzingera, kardinálové se otevřeli vzpomínkám. Co říkají o osobnosti nového papeže Benedikta XVI.?

Nepřeberné množství článků v italských denících vykresluje postavu papeže. Uveďme aspoň pár hlasů:

„Už od zahájení konkláve tu byla možnost kardinála Ratzingera,“  svěřuje se deníku REPUBBLICA vídeňský kardinál Schönborn. „Jeho přítomnost byla velmi silná. Byl děkanem kardinálského kolégia, měl projev během pohřebního obřadu, pronesl homilii při mši „Pro eligendo Pontifice“. Všichni jsme pociťovali, že je naším bratrem vyšších kvalit. Všichni jsme si uvědomovali tíhu, která nastává. Pak přišla velká chvíle, kdy řekl své „ano“. Bylo to rozhodné „ano“. A on byl šťastný, že je může vyslovit. Bezvýhradné „ano“ k tomu, že toto břímě chce nést až do smrti. Avšak volba jména nás všechny zaskočila. Nečekali jsme to.“

„Byl jsem velmi potešen tím, co papež řekl na téma ekumenizmu,“ přiznal deníku STAMPA německý kardinál Walter Kasper, který byl pověřen právě ekumenizmem za Jana Pavla II. „Zapůsobilo na mě, jak pozitivně mluvil o kolegialitě a závěrech II. vatikánského koncilu, v jehož realizaci chce pokračovat. To, co řekl o koncilu, je velmi důležité. Stejně jako se mi jeví zásadními jeho slova o disciplíně eucharistické svátosti.“

V interview pro QUOTIDIANO NAZIONALE kardinál Silvestrini uvedl: „Čas jej učinil odpovědným za mnohá nebezpečí, jež přišla s moderní dobou. Nicméně, já se domnívám, že se dají čekat dvě věci: nesmírně otevřený člověk, toužící po porozumění církvi a společnosti v jejich globálních a nejhlubších dimenzích. A pak nesmíme zapomenout, že volba papežem člověka naprosto změní. Bylo to patrné např. u papeže Pacelliho i Roncalliho; o něco méně možná u Pavla VI. Teologicky tomu říkáme milost stavu."

V deníku GIORNALE DI SICILIA kardinál Salvatore De Giorgi vypráví, že „v projevu v Sixtínské kapli, Benedikt XVI. nastínil základní linie svého pontifikátu, zaměřeného na uskutečňování II. vatikánského koncilu, který spolu s Janem Pavlem II. chápe jako „buzolu“, podle níž je třeba se orientovat v širém oceánu třetího milénia“.

V témže deníku se přidává i kardinál Ersilio Tonini, který mluví o výzvách, jimž papež bude muset čelit. „Zástupci různých kontinentů nám svým svědectvím ukázali na ty nejožehavější záležitosti celého světa. Papežův zrak se bude muset nepochybně obrátit k Asii a Africe. Východní kontinent se stále úchvatněji rozvíjí, vzkvétají tu nadějné konverze. A pak je tu africký kontinent. Jestliže tu Evropa rozhodným způsobem nezasáhne, tato část světa stojí před hrozbou, že se svými 350 milióny obyvatel zanikne.“

„Mám jej před očima jako muže co kráčí po cestě a modlí se růženec. Jeho důraz je celý obrácen na obhajobu víry,“  říká kardinál George Marie Martin Cottier, teolog papežského domu v rozhovoru pro AVVENIRE. „Papež Benedikt XVI. není člověkem neústupným a přísným, je pouze člověkem, který má požadavky v otázkách víry. Je mužem zamyšlení a modlitby.“

V interview pro deník „MESSAGGERO“, kardinál Tarcisio Bertone, janovský arcibiskup, popisuje nového papeže těmito slovy: „Je současně mužem vědy a víry. Je velmi lidský, má rád přírodu a hudbu, je vynikajícím klavíristou.“

A v časopise SECOLO XIX kardinál Bertone vypráví, že „pokaždé, když potkal nějakou kočku, pozdravil ji a rozmlouval s ní, někdo i dlouze. A kočka, užaslá, šla za ním. Jednou se stalo, že za ním cupitala do Vatikánu desítka kočiček, takže musela zasáhnout až Švýcarská garda: „Eminence, pohleďte, kočky berou Vatikán útokem."