Kniha Leonarda Boffa, recenzovaná v úvodním článku, nabízí celou řadu otázek a odpovědí pro řešení problémů církve v moderní společnosti. Zdá se, že nabízí přijatelné cesty ven ze zauzleného klubka sporných otázek v církvi. Nesmíme ale zapomenout na situaci, ve které se základní komunity historicky objevily. Teologie osvobození těchto komunit byla vytvářena v podmínkách nesnesitelného útlaku prostých obyvatel Latinské Ameriky. Vychází ze zkušenosti chudoby a nesvobody obyvatel určité části světa, a proto nemůže být automaticky přenášena do evropského prostředí. Je třeba vzít v úvahu dějinný a společensko-kulturní kontext teologie.

Evangelium je osvobození

Co je však v teologii osvobození velice pozitivní, je znovuobjevení potřeb chudých lidí. Uvědomění si toho, že teologii je třeba dělat pro potřeby lidí a jejich osvobození. Toto je třeba neustále znovu zdůrazňovat a patří to mezi prioritní úkoly celé církve. Pak je možné mluvit o osvobození černochů ve Spojených státech, Rómů v naší republice nebo „osvobození“ starých lidí v domovech důchodců.
Křesťanství přináší i zárodek osvobození žen. V základních komunitách na sebe ženy berou odpovědné funkce ve vedení. V evangeliích jsou ženy respektovány. V Kristu jsou si všichni rovni (Ga 3,28). Ježíš usiloval o osvobození lidí. Ježíšova slova o rovnosti vytvářejí podle Boffa i předpoklady pro svěcení žen. Není ale možné převzít kněžství, jaké platí dnes pro muže. Musí být artikulováno svým způsobem.

Osvobození chudých – za jakou cenu?

Problematický je způsob jak dosáhnout oné vytoužené svobody: jestli se zbraní v ruce nebo nenásilnou cestou odpírání zlu. To, že se základní komunity spojovaly s povstaleckými lidovými hnutími, která usilovala o osvobození válečnou cestou, je velice sporné. Zvlášť jedná-li se o společenství, které se hlásí k Evangeliu. Jen v krajních situacích lze mluvit o spravedlivé válce. Cesta Evangelia je nenásilná. I v situaci útlaku je možné jít cestou občanské neposlušnosti, jak ukázal světu Mahátmá Gándhí nebo Martin Luther King.

Komunitní duch

Velkým objevem je „vzkříšení“ nebo znovuoživení komunitního ducha v církvi. Církev je v první řadě společenství „Božího lidu na cestě do Království nebeského“ a pak teprve instituce. To dnes podporuje i Vatikán, jak potvrzuje vznik celé řady nových hnutí a komunit v církvi. Je jednodušší budovat lidské vztahy v malých skupinách, a proto jsou komunity pro církev tak důležité. Pro zachovaní vitality církve je nutné neustále vyživovat a stimulovat komunitního ducha. Komunitu je třeba chápat jako neustálé úsilí o překonávání bariér mezi lidmi.

Modely církevní struktury

Je dobré usilovat o církev jako společenství bratří a sester, kde se láska lépe uplatní a ve které moc a vzájemná účast bude lépe rozdělena. Každý lidský výtvor je nedokonalý a může být zneužit. Hierarchie na vrcholku pyramidy může lehko ztratit kontakt s prostými věřícími, ale tento model má určitou výhodu pro zachovaní jednoty církve. Na straně druhé, kruhová koncepce rovnoprávných komunit, ve kterých hierarchie vychází z rozdílnosti povolání a stará se o organizování a službu, je velice atraktivní. Otázkou je, kdo se bude starat o jednotu a kde je hranice mezi malou církví a sektou, a je třeba se ptát, proč zrovna v Brazílii, jsou kromě základních komunit tak úspěšné i sekty.

Teologie osvobozeni a papežové?

Zesnulý papež, jak uvádí předvolební komentář jezuitského časopisu The Tablet, se snažil identifikovat církev s chudými, ale odmítal zapojení kněží do politického boje za odstranění sociální nesnášenlivosti. Nově zvolený papež Benedikt XVI. bude zřejmě pokračovat v kurzu, nastoleném jeho předchůdcem. Nový papež - teolog ale může překvapit a Leonardo Boff soudí, jak uvádí ČTK, že Ratzinger bude věnovat pozornost Latinské Americe. "Pro něho to bude velká starost, protože budoucnost církve závisí na Latinské Americe".

Literatura:
Leonardo Boff: Ecclesiogenessis
A. Elwell: Evangelical dictionary of theology, 1985 London
Tim Noble: Faith and Life in Latin American Liberation Theology

Související články a příspěvky:

Diskuze o teologii osvobozeni na www. ChristNet.eu 
Vybráný diskuzní příspěvek Jiřího Zajíce: Teologie osvobození není marxismus a ...  - (je lepší než můj článek, vřele doporučuji - pozn. autora)
Není co křísit: církev je živá už dva tisíce let
Marie, matka chudých
Informace o přednášce  kardinála  Vlka  pronesene 1.4. v Münsteru o vztazích místní církve (diecéze) ke světové církvi Papež a Latinská Amerika
Co očekává Latinská Amerika od volby nového papeže?