V minulých měsících se rozhořel spor pana Martina Šístka s panem Ondřejem Kartákem (Janem Nebadalem) o charakter webových stránek bořislavské farnosti v litoměřické diecézi. Tento spor byl přenesen na diecézní úroveň. Diecézní představitelé pro "klid duše" přikázali panu Šístkovi stažení "kontroverzních" materiálů ze stránek farnosti s tím, že tyto stránky by měly být určeny pouze pro témata schválená příslušným farářem, který je dle kanonického práva plně odpovědný za sobě svěřenou farnost, a ne pro otevřené otázky v Církvi. Tyto otázky se podle apoštolského administrátora litoměřické diecéze, otce biskupa Dominika Duky OP,  mají řešit "delikátně". Spor o stránky farnosti popsal pan Šístek v článku pro křesťanský magazín ChristNet.eu.

Hovořit o těchto tématech není v celé Církvi jednoduché. Obdobný spor, i když na jiné (tentokrát diecézní) úrovni, propukl v Německu. Na oficiálních (sic!) stránkách biskupství Osnabrück referovali, že pod přímou patronací diecézního biskupa vznikla pracovní skupina pro pastoraci homosexuálně orientovaných věřících. Tuto iniciativu (v našich krajích nevídanou!) na stránkách kath.net však odsoudil kněz S. Hartmann. K tématu se posléze vyjádřila i LSU (obdoba případného uskupení leseb a gayů činných v naší KDU - ČSL a v ODS). Tyto materiály v přirozené chronologii publikujeme.

Je vidět, že debata o charakteru oficiálních stránek katolické Církve se vede nejen v našich "luzích a hájích", ale i u sousedů v Německu. Z případu Německa je ovšem též patrné, že přinejmenším osnabrücký biskup F. J. Bode nepovažuje pastoraci homosexuálně orientovaných bratří a sester až za tak "delikátní" záležitost a že je ochotný na ni upozornit i na stránkách své diecéze. Je pravda, že se nejedná o názorové články jako v případě pana Šístka; ale už to, že na oficiálních stránkách není ani jedna sestra a ani jeden bratr odesílán do pastorační péče jiných církví a že je jim nabízena pastorační péče vlastní, je povzbudivé.

Více informací najdete zde.