Setkání křesťanů Praha 2005

V Praze se od 17. do 19. června uskuteční mezinárodní ekumenické setkání křesťanů, pod titulem Pozvání k naději. Chystané víkendové setkání obsáhne bohoslužby, meditace a diskuse, řadu koncertů a dalších kulturních akcí pro dospělé i pro děti i prezentaci křesťanské sociální a publikační práce a ostatních aktivit. Jediné shromáždění, na kterém se sejdou všichni účastníci, se uskuteční v sobotu 18.6. od 17.00 hodin na Ovocném trhu. V přímém přenosu ho bude vysílat Česká televize. Očekává se až několik tisíc lidí z tuzemska a okolních středoevropských států. Kromě  evangelických církví se do připravy akce zapojila i římskokatolická církev, která otevře pro účastníky své kostely v centru Prahy. Přednášku na setkání pronese i biskup Václav Malý.

Myšlenka těchto setkání vznikla na česko-německo-polském pomezí. V Praze, kde se na ní podílí šest zemí, se podobná akce koná poprvé. "V metropoli je myšlena jako jednorázová, ale za dva až tři roky se bude setkání křesťanů konat na Slovensku a v letech 2010 a 2011 zřejmě v Polsku," řekl na pondělní tiskové konferenci někdejší evangelický synodní senior Pavel Smetana, prezident celé akce. V minulosti se tento malý "kirchentág" uskutečnil  již celkem pětkrát - ve městech Zhořelec (SRN), Niesky (SRN), Wisla (PL), Český Těšín (CZ) a naposledy v roce 2002 opět ve Zhořelci.

Pouť od Salvátora k Salvátoru

Návštěvníky čeká pestrá programová nabídka. V sobotu 18.6. se např. uskuteční pouť "Od Salvátora k Salvátorovi" - tedy od katolického k evangelickému kostelu - s několika zastaveními na historických místech Prahy, která se týkají jak církevní, tak i česko-německé historie. Na jedné ze zastávek - na Staroměstském náměstí - proběhne pouliční divadlo; bude se zde konat symbolická poprava, včetně vyhnání evangelíků z českých zemí. Pouť budou doprovázet sasští pozounisté. Poutě se rovněž zúčastní čeští skauti a skautky.

Česká premiéra opery o Martinu Lutherovi

 V pátek večer (od 22.00 h. v evangelickém kostele sv. Salvátora) bude Praha místem české premiéry komorní duchovní opery Martin Luther, kterou napsal současný slovenský skladatel Víťazoslav Kubička. Opera o Lutherovi zachycuje jeho hledání pravé víry, duchovní růst a vnitřní rozhovory s Bohem, ale i pochybnosti a vnitřní boje. Projekt podle časopisu Český bratr vznikl díky velkému podílu nadšení a práce dobrovolníků. Zastřešilo jej bratislavské občanské sdružení Janda Foundation Via Musica, které pod Kubičkovým vedením mimo jiné podporuje odborný růst mladých umělců orientovaných na vážnou hudbu.

Hlavní přednášku pronese "německý evangelický papež"

Hlavní přednáška Setkání křesťanů 2005 se koná v sobotu od 13.30 hodin v kostele U Salvátora v Praze 1 (Salvátorská 1). Hovořit bude předseda Evangelických církví Německa biskup Wolfgang Huber (63).  Wolfgang Huber, dříve profesor sociální etiky Teologické fakulty v Marburku, později profesor systematické teologie v Heidelbergu, od roku 1994 biskup Evangelické zemské církve Berlín - Braniborsko a Slezské Horní Lužice. V současné době předseda Evangelických církví Německa. Evangelíci v Německu žijí ve 23 samostatných zemských církvích podle historického rozdělení. Mají však vzájemné spojení v Evangelické církvi Německa (EKD). Předsedou EKD bývá vždy představitel některé zemské církve.

Vztah mezi křesťanstvím a islámem, výročí konce války, evropská totožnost a evropská ústava – to jsou tři témata z poslední doby ke kterým prof. Huber vyslovil své stanovisko a zřejmě zazní i v Praze. Podle Hubera z podstaty biblického poselství vyplývá požadavek na stát nábožensky neutrální, umožňující občanům plnou svobodu v rozhodování. To se týká i muslimů, kteří žijí v Evropě. Jestliže však islámská šaría vyžaduje závaznou poslušnost pro každého občana, je to vzdáleno evropskému dědictví, a ani muslimové v Evropě nesmějí povinnosti koránu od občanů vyžadovat. Výročí osvobození od nacismu chápe biskup Huber i jako osvobození od zlého osudu, na němž se německý národ podílel. Avšak v žádném případě se nemohou zaměňovat či směšovat příčiny a následky.
Pokud jde o nezdar evropské ústavy, biskup Huber si myslí, že za pár let bude sepsána nová skutečně evropská ústava. Zápas o ni nebyl ztraceným časem, naopak poskytuje příležitost k intenzivnější diskusi.

Noc otevřených kostelů

Sobotní večer je vyhrazen pro tzv. noc otevřených kostelů. V kostele U Martina ve zdi bude účinkovat písničkář Bohdan Mikolášek. Svatopluk Karásek a Tomáš Najbrt vystoupí na koncertě písničkářů v modlitebně Evangelické církve metodistické v Ječné ulici. V kostele sv. Michala v Jirchářích má být varhanní koncert. Pěvecký sbor Reformované křesťanské církve na Slovensku zazpívá u sv. Jiljí, v Týnském chrámu mají znít známé zpěvy ekumenické komunity Taizé. V kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu se uskuteční "Modlitební zahrada".

V kostele sv. Voršily bude o noci otevřených kostelů přehlídka souborů pozounistů z Horní Lužice, z diecéze Cieszyn a z Bavorska a v kostele sv. Tomáše uvedou drážďanští hudebníci Dvořákovu Mši D- dur. V kostele Panny Marie Sněžné mají znít černošské spirituály.

Program mládeže na Střeleckém ostrově

Velmi bohatý bude také program pro mládež, který se uskuteční v sobotu na Střeleckém ostrově; na jeho přípravě se podílejí různé země. Kromě celé řady kapel, které zde vystoupí, např. Rainbow gospel (ČR), Kryštofovy staré věci (ČR), Steffen Peschel Trio (SRN), Armia (PL), proběhne zajímavý projekt Saské církve "Dialog na lodi". Z Drážďan připlují přímo na Střelecký ostrov mladí lidé s programem sociální práce. Chybět nebude ani divadlo na chůdách a řada dalších akcí.


Setkání jako impuls pro navázání hlubších kontaktů

Smyslem je osobní setkání lidí. Pořadatelé chápou připravený program, jehož tématem je "pozvání k naději" jako nabídku. Počítali až se 4000 lidí, zatím jich mají přihlášeno asi 1500. Předpokládají však, že se jim prezentací křesťanských aktivit a postojů podaří oslovit i Pražany a návštěvníky metropole.

Na 700 lidí má být nyní v Praze ubytováno v rodinách a předpokládá se, že zejména v neděli se mimopražští zúčastní bohoslužeb v jednotlivých farnostech a sborech. Setkání by mělo být podnětem pro spolupráci ve městě i se zahraničím, pro navázání hlubších kontaktů. Do Prahy přijede také řada vysokých představitelů zahraničních nekatolických církví.

Zpracováno podle tiskových zpráv ČTK, ČBK a ČCE.