Po petičních akcích připravuje iniciativa Hlas pro Evropu demonstraci před tureckou ambasádou. Jejich hlavním cílem je zablokování zahájení přístupových jednání s Tureckem. Vstup této země je podle jejich názoru oslabením Evropy. Magazín ChristNet.eu zjišťoval více informací.

Organizátorem petice proti vstupu Turecka do Evropské unie je mezinárodní iniciativa Hlas pro Evropu v Česku zastoupená Asociací pro evropské hodnoty. Ta také ve dnech 20. - 25. června 2005 zorganizuje intenzivní informační kampaň Týden pro Evropu. Samotnou petici doposud podepsalo 20 000 Evropanů, z toho 1800 občanů EU podepsalo petici na Internetu. V České republice vyjádřilo svůj názor zatím přes 4000 lidí.

V průběhu tohoto týdne bude na několika místech v republice možné získat více informací o Turecku a EU, případně podepsat petici. Kampaň si klade za cíl podpořit celospolečenskou diskusi o otázkách spojených se vstupem Turecka do EU a o její budoucí podobě.

Oficiálně bude Týden pro Evropu zahájen demonstrací proti vstupu Turecka do EU, která proběhne v pondělí 20. června v 16 hodin před ambasádou Turecké republiky v Praze.

Turecko v Evropě nechceme
Zahájení občanské iniciativy Hlas pro Evropu proběhlo před pěti týdny - současně v Praze, v Budapešti a ve Varšavě, postupně se přidala další města – Vídeň, Bratislava, Berlín a Kodaň. Datum 9. května nebylo vybráno náhodně – jedná se o Den Evropy, oficiální svátek Evropské unie. Organizátoři akce se tak přihlásili k ideji evropanství.

Hlas pro Evropu je celoevropská občanská iniciativa, která si klade za cíl zablokovat zahájení přístupových jednání s Tureckem. Zorganizovala proto petiční kampaň, do které se zapojilo osm evropských zemí (vedle České republiky i Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Dánsko, Polsko, Francie a Německo). V každé zemi je možné proti vstupu Turecka do Evropské unie podepsat petici.

Organizátoři akce jsou přesvědčeni, že vstup Turecké republiky do Evropské unie neprospěje evropské integraci, ale naopak celý proces oslabí a zkomplikuje. „Podporujeme myšlenku privilegovaného partnerství a vyzýváme naše politiky, aby Turecku plné členství nenabízeli,“ řekl za české organizátory David Grešák.

Kampaň v České republice zajišťuje sdružení Asociace pro evropské hodnoty a všichni zúčastnění lidé na ní pracují zdarma a dobrovolně, často se jedná o studenty a vysokoškolsky vzdělané lidi. „Jsme občané Evropské unie, ctíme evropské hodnoty a chceme se aktivně podílet na vytváření své budoucnosti,“ dodal David Grešák.

Vedle naplnění požadavků petice je jedním z hlavních cílů iniciativy Hlas pro Evropu vyvolat veřejnou diskusi o Evropské unii a její budoucí podobě, přispívat k informovanosti veřejnosti o EU a upozornit politiky na to, jaký je skutečný názor evropských občanů.