Skladatel Miloš Bok (1968) působí na české hudební scéně bezmála dvacet let. Na rozdíl od většiny svých současných kolegů – skladatelů si nemůže stěžovat na nedostatek posluchačů nebo nezájem o svá díla. Jeho Missa solemnis pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr se dočkala kolem tří desítek provedení a v soudobé vážné hudbě je stále bestsellerem na trhu s nosiči. Kromě toho má za sebou dvě oratoria (Skřítkové z Křinického údolí, Svatá Zdislava) a další skladby převážně církevního charakteru. Na pražské konzervatoři vystudoval obory dirigování a klavír, studium skladby mu bylo opakovaně odepřeno před listopadovou revolucí i po ní. Oficiální hudební establishment mu neupírá mimořádné nadání, ale vyčítá mu „kontroverznost“ a neústupnost, se kterou hájí své hudební názory a podrobuje nelítostné kritice oficiální hudební prostředí.

Chystáte dvě velká provedení v severních Čechách, jedno v Ústí nad Labem a druhé v Roudnici. Proč zrovna v těchto dvou městech?
Obě provedení budou velmi hudebně náročná, a to nejen z důvodu, že se na nich podílí velké množství účinkujících, ale i proto, že je nastudován poměrně dlouhý program. Proto to bude velmi náročné pro mne i pro všechny účinkující. Provedení v Ústí jsem plánoval již delší dobu především kvůli Ústeckému dětskému sboru, který již několik let interpretuje moje Missy brevis Es dur a Fis dur po celé republice, ale zatím se nedostalo na provedení v jejich městě. Děti se tak budou moci představit a ukázat svým rodičům. V Roudnici naopak provádím své věci pravidelně. Místní augustiniánský klášter je mystické místo, kde jsem vždy rád své věci nejen prováděl, ale třeba i komponoval některou ze svých skladeb. Navíc jsou zde výjimečně přátelští a otevření posluchači, a tak provedení v Roudnici bývají velmi úspěšná a vydařená.

CD Missa Brevis Es Dur lze zakoupit v knihkupectví ChristNet.

Zmínil jste se o Ústeckém dětském sboru ...
Ano, Ústecký dětský sbor vedou desítky let vynikajícím způsobem sbormistři Anna a Vlastimil Kobrlovi, se kterými mne před několika lety seznámil můj přítel a kolega klavírista Václav Krahulík. Je to sbor špičkové světové úrovně, který na rozdíl od známějších sborů z Prahy a Brna navíc disponuje větším počtem skutečně dětských hlasů, a proto mně i z tohoto důvodu zvukově velmi imponuje. Loni v říjnu jsme s dětmi nahráli na CD mé Symfonické koledy a obě menší mše s orchestrem a nahrávka je soudě podle ohlasů výborná.

Na provedení vašich skladeb je potřeba mnoho účinkujících, na kolik vyjde takové jedno provedení ? Musí jít o dost vysokou položku, nebo ne?
To je právě ono, čím jsou také naše akce výjimečné. Pochopitelně by vám přijelo za 0,5 mil. korun zahrát profesionální těleso kamkoli, ale podobné akce jsou vyhozené peníze, za které se může v obci udělat něco užitečnějšího. Moje provedení jsou více než desetkrát levnější a to především díky ochotě hudebníků, kteří jsou ochotni se jich účastnit za symbolické honoráře a v provizorních podmínkách. Prostředky na ně se skládají od více dárců, a tak si mohou velký symfonický orchestr dopřát třeba i v menším městě, kam by se asi velký orchestr se sbory jen těžko dostal.

A kdo vlastně jsou Čeští symfoničtí sólisté?
Jedná se o příležitostně sestavený symfonický orchestr, který se skládá z mých kolegů a přátel, z nichž mnozí působí v nejlepších českých orchestrech a kteří mají rádi moji hudbu. Někteří z nich se mnou působí již od osmdesátých let, jiní jsou zase současní studenti pražské konzervatoře. Jsem přesvědčen, že právě jejich zaujetí a osobní vklad do každého provedení způsobuje mimořádnou atmosféru a mimořádně kvalitní hudební výkon.

Děkuji za rozhovor.

Pro přehlednost uvádíme programy provedení:
25.6.2005 od 19:30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem; Miloš Bok: Missa solemnis, Missa brevis Fis dur, „Očistec“ z oratoria Svatá Zdislava; účinkují: Pavla Zobalová – soprán, Tereza Roglová – alt, Miloslav Pelikán – tenor, Pavel Vančura – bas, Zdena Ščecinová – varhany, Ústecký dětský sbor, Karlovarský pěvecký sbor, Pěvecký sbor Fontána, orchestr Čeští symfoničtí sólisté, dirigent Miloš Bok; vstupné dobrovolné

26.6.2005 od 10:00 hod. při mši svaté v kostele Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem; Miloš Bok: Missa brevis Fis dur, „Meditace nad Kamenickou strání“ z oratoria Skřítkové z Křinického údolí, „Hospodine ulituj nás“ z oratoria Svatá Zdislava; účinkují: Pavla Zobalová – soprán, Zdena Ščecinová – varhany, Ústecký dětský sbor, orchestr Čeští symfoničtí sólisté, dirigent Miloš Bok