Vše nasvědčuje tomu, že velká zkouška Benedikta XVI. teprve čeká. Bude to v srpnu cesta do rodného Německa na Světové dny mládeže v Kolíně nad Rýnem. Při ní také navštíví synagogu a setká se s muslimskými předáky. Zraky, které se na něho upnou, si budou pozorně všímat toho, zda je jako jeho předchůdce Jan Pavel II. s to navázat bezprostřední kontakt s mladými lidmi.

"Nikdo neočekává, že bude superhvězdou jako Jan Pavel II., ale jistě půjde o to, jak dobře bude komunikovat," prohlásil americký duchovní Thomas J. Reese, jenž byl donedávna vydavatelem jezuitského týdeníku America magazine.

Reese je možná poslední obětí minulého působení nejvyššího představitele katolické církve v úřadu vatikánské Kongregace pro nauku víry. Z vedení týdeníku musel odejít několik dnů poté, co byl kardinál Joseph Ratzinger 19. dubna zvolen papežem a přijal jméno Benedikt XVI. Důvodem byly stížnosti, podle nichž časopis publikoval názory neslučitelné s katolickou věroukou.

Papež se nevyhýbá shromážděním věřících, zdraví je, žertuje o gilotině, neváhá se podepsat. Za své dovolené v italských Alpách se dal na Mont Blancu vyfotografovat s užaslými turisty.

Myslím si, že Svatý otec opravdu začíná znovu, prohlásil americký profesor teologie Anthony Figueiredo. Je si velmi dobře vědom toho, že jeho místo je ve středu společenství, podotkl.

Sjednocování křesťanů, zejména však otevřenost vůči pravoslaví, se zdá být jedním z hlavních motivů dosavadního působení Benedikta XVI. v čele katolické církve. Za svůj hlavní závazek označil překonání tisíc let trvajícího sporu s pravoslavnými a již na tomto poli dosáhl dílčího úspěchu. Pravoslavní představitelé v červnu sdělili, že po čtyřletém přerušení může být obnoven teologický dialog mezi jejich církvemi a katolíky. Papeže rovněž pozvali do sídla svého ekumenického patriarchátu v Istanbulu, avšak Vatikán dosud nesdělil, zda Benedikt XVI. návštěvu podnikne.

Určitého pokroku papež dosáhl ve vztazích s Čínou. V Šanghaji byl minulý měsíc s tichým souhlasem Vatikánu vysvěcen jeden pomocný biskup. Vlastenecká katolická církev v Číně sice považuje papeže za nejvyššího duchovního představitele, ale neudržuje s Vatikánem žádné vztahy a své biskupy si vysvěcuje sama. Vysvěcení biskupa, se kterým souhlasil Vatikán, je sice považováno za průlom, k navázání diplomatických vztahů mezi církevním státem a Čínou nicméně povede dlouhá cesta.Na otázku, jak hodnotí vztahy s Čínou, kde podle odhadů žije 12 milionů katolíků, Benedikt XVI. minulý týden odpověděl: "Jsme naplněni nadějí. Doufáme, že dialog bude pokračovat."

Americký duchovní Reese uvedl, že stejnou vstřícnost vůči pravoslaví a očekávání vůči Číně dával najevo již Jan Pavel II. "Rozdíl je ale v tom, že se zdá, že oni jsou více ochotni odpovídat," poznamenal.

"Pravoslavní se nejspíš méně obávají německého profesora než polské superhvězdy Jana Pavla II., který ustanovoval biskupy na jejich územích... To samé platí pro Číňany. Ten, kdo srazil sovětské impérium (Jan Pavel II.), nežije. Jsou možná ochotni uzavřít dohody, aby si vylepšili svou pověst na poli dodržování lidských práv," uvedl Reese.

Benedikt XVI. kromě těchto iniciativ důrazně trvá v několika důležitých bodech na učení církve. Těmi jsou odmítání eutanazie a potratů a přesvědčení, že nejlepší zbraní proti chorobě AIDS je zdrženlivost. Také odmítá možnost, aby katolíkům a katoličkám, kteří se rozvedou a posléze se opět ožení nebo se vdají, byla udělována svátost eucharistie. O posledním tématu bude jednat v říjnu velké církevní shromáždění, biskupský synod, který se po zvolení Benedikta XVI. sejde poprvé.

Aktuálními jsou pro papeže také otázky spojené s rostoucí hrozbou terorismu nebo se šířením sekularismu v Evropě. V nedávném komuniké ale rozladil izraelskou vládu, protože mezi zeměmi, v nichž byly nedávno spáchány sebevražedné teroristické útoky, nezmínil i židovský stát. Toto opomenutí, ale nejspíš z dlouhodobého hlediska nezvrátí jeho jinak silné úsilí o zlepšení vztahů se Židy.

Oči nezavírá ani před problémem přebujelé vatikánské byrokracie. Poslední zprávy hovoří o tom, že přebujelost administrativy hodlá Benedikt XVI. brzy omezit.

"Práci máme, čeká nás mnoho práce," podotýká vatikánský mluvčí Joaquín Navarro-Valls.

Titulky redakčni, foto:radiovaticana.cz