Necelé tři roky trvaly práce mnoha odborníků a některých poslanců v čele s Janem Kasalem na přípravě návrhu novely zákona o ochraně před domácím násilím. Tím by se měla na zářijové schůzi ve druhém čtení opět zabývat Poslanecká sněmovna. Pokud zákon projde Sněmovnou, Senátem a podepíše ho prezident, měl by přinést dlouho očekávanou pomoc v řešení případů domácího násilí.

Pod pojmem domácí násilí se většinou rozumí stupňující se opakované fyzické, psychické či sexuální násilí mezi manželi nebo partnery. Domácí násilí však může mít i jiné podoby - od týrání a zanedbávání dětí přes trýznění seniorů až po zmíněné psychické a fyzické násilí mezi mužem a ženou. Podle současné legislativy jsou případy násilí na rodinných příslušnících řešeny až po spáchání trestného činu, nejčastěji ublížení na zdraví. Avšak to už bývá mnohdy pozdě.

Impuls pro vznik novely zákona
Důležitým impulsem pro jeho vznik byly sociologické studie, které upozorňovaly na rozšířenost domácího násilí ve všech sociálních skupinách. Z výzkumu, který provedla v březnu 2001 agentura STEM, vyplývá, že s domácím násilím se v partnerském vztahu setkal každý šestý občan České republiky starší 15 let.

Studie také poukázala na nebezpečnost působení tohoto jevu na děti, které mu jsou ve čtyřech případech z pěti přítomny. Dalšími impulsy byly častější útoky agresorů za posledních pět let, z nichž řada skončila i smrtí oběti.

Podstata zákona
Návrh novely zákona si podle předkladatelů klade za hlavní cíl zamezení domácího násilí prostřednictvím jasně formulované vůle, že stát bude oběť chránit. Jeho pozornost se tedy zaměřila na eliminaci jednání násilníka, čímž se liší od současné právní úpravy, která stíhá pachatele teprve po spáchání trestného činu.

Navrhovaná novela zákona je postavena na preventivním přístupu k domácímu násilí. Jedním z důležitých opatření vedoucích ke zmíněné eliminaci, jež je obsaženo v návrhu zákona, je například možnost dočasného vykázání agresora z místa jeho trvalého bydliště. V případě, že by se násilník vrátil i přes zákaz domů či své oběti vyhrožoval, byl by pak zvolen postup daleko přísnější.

Podstatnější částí návrhu je fakt, že oběti bude naopak poskytnuta psychologická, sociální a právní pomoc. Novela v tomto vychází ze sociologických výzkumů a názorů odborníků, kteří se shodují na tom, že naprostá většina obětí primárně nechce trest agresora, ale především okamžitou pomoc.

Podobná opatření se úspěšně prosadila i ve světě
Návrh Novely zákona o domácím násilí vychází z doporučení mezinárodních organizací včetně OSN. Podobná opatření byla již velmi úspěšně zavedena například v Rakousku, v Německu, Itálii, Švédsku či v USA. 

Text novely:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=828&CT1=0

Studie:
http://www.mvcr.cz/nasili/default.htm