Papež Benedikt XVI. dnes v poledne přiletěl do rodného Německa na XX. světový den mládeže, odpoledne pak vyplul po Rýně na lodi, odkud pozdravil desetitisíce mladých poutníků, z celého světa, kteří lemovali oba břehy řeky.

Desetitisíce poutníků lemovaly oba břehy Rýna

Po cestě papež oslovil poutníky v několika jazycích. "Stejně jako vy jsem se vydal na cestu, abych spolu s vámi poklekl před hostií, v níž oči věřících poznávají skutečnou přítomnost spasitele světa," řekl papež.

Připomněl také svého předchůdce, papeže Jana Pavla II., který setkávání mladých z celého světa před dvaceti lety zahájil: "Tento velký papež rozuměl výzvám, s nimiž jsou mladí lidé konfrontováni, a potvrdil svou důvěru v ně, když neváhal a vyzýval je, aby byli odvážnými hlasateli evangelia. Dnes je mou úlohou navázat na dědictví Jana Pavla II."

Papeže na cestě po Rýně doprovázelo pět lodí, které symbolizovaly pět kontinentů a šestá loď s novináři. Právě ta mnoho lidí, čekajících na papeže zmátla. Většina českých poutníků čekala u mostu ZOO, kde se lodě měly otáčet a vracet několik set metrů zpět ke kolínskému dómu. Kolem půl šesté připlulo po proudu šest lodí, u mostu se otočily a zůstaly stát na místě. Na jedné z lodí stála postava v bílém oděvu, mnoho poutníků se z dálky domnívalo, že se jedná o papeže a tak začali bouřlivě skandovat "Benedetto! Benedetto!". Skandování se změnilo v pobavený smích ve chvíli, kdy se muž otočil a bylo vidět, že má černé kalhoty a fotoaparát.

Na lodi s papežem byli zástupci jednotlivých zúčastněných národů

Loď s Benediktem XVI. na přídi, doprovázená policejními čluny, se objevila až o půlhodinu později. Nechyběli na ní zástupci jednotlivých států s vlajkami.

Benedikt XVI. zdraví z přídi lodi poutníky

O chvíli později loď přistála u dómu, odkud papež do dómu odjel papamobilem. Před dómem pronesl pozdrav a pokračoval papamobilem ulicemi města, kde na něj opět čekaly desetitisíce lidí.