Statisíce mladých na XX. světovém dni mládeže dnes ukončily svůj program v Kolíně, Bonnu a Düsseldorfu a vydaly se na pláň Marienfeld asi dvacet kilometrů západně od Kolína nad Rýnem, kde je večer čeká vigilie s papežem, po které zde přenocují, aby se v neděli zúčastnily slavnostní mše svaté.

Pláň, kde se papež setká s mládeží, byla ještě v osmdesátých letech povrchovým hnědouhelným dolem, nyní je rekultivována a přejmenována na Marienfeld. Nový název není náhodný, před pětisty lety zde stál klášter, známé místo poutí k Panně Marii.

Dnes proudí poutníci na Marienfeld už od časného rána. Hlavní pódium na vyvýšeném místě obklopují sektory, do nichž by se mělo podle oficiálních údajů vejít téměř dva miliony lidí. Tolik však organizátoři neočekávají, poslední odhady hovoří o necelém milionu účastníků na nedělní mši.

Čeští poutníci obsadili pozice těsně před tribunou

Své místo na pravé straně od tribuny zaujalo už i několik tisíc českých poutníků, již z dálky je vidět několik desítek českých vlajek.

Před polednem byl na hlavním pódiu zahájen doprovodný hudební program, ve kterém vystoupili například Nach Judy Bailey, Kelly Family, Take 6 a mnozí další. Poutníci přicházeli také během celého odpoledne, po šesté hodině večerní už byly zcela zaplněny nejen sektory kolem pódia, ale na mnoha místech došlo rovněž k ucpání přístupových cest.

Celá pláň se proměnila v obrovský kemp. Během odpoledne budily největší starosti poutníků tmavé mraky, které se honily po obloze, déšť by totiž celou plochu proměnil v obrovskou bažinu. Krátce před zahájením vigílie se však počasí umoudřilo a dokonce vysvitlo slunce.

Marienfeld odpoledne před vigílií

Účast na vigílii nakonec překročila očekávání, podle oficiálních údajů to bylo téměř 800.000 lidí. Papež se mezi poutníky objevil v papamobilu kolem sedmé hodiny večer.

Papež projíždí v papamobilu mezi poutníky

Ještě před vigílií během odpoledne přivezli skauti na pódium Betlémské světlo, od kterého si potom mohli zapálit svíčku všichni poutníci.

Na úvod vigílie papež posvětil zvon, který se jmenuje podle papeže Jana Pavla II. Jeho svěcení doprovázelo bouřlivé skandování jména tohoto předchůdce nynějšího papeže v italštině. Večer provázely písně v podání německého sboru.

Papež mluvil k mládeži střídavě v několika světových jazycích a připomněl také nedokonalost církve a slova Jana Pavla II., který několikrát během papežského úřadu žádal o odpuštění zla, které zavinili členové církve. Upozornil také, že "ideologie nechrání svět, to učiní jen přimknutí se k Ježíši Kristu."

Benedikt XVI. při vigílii na tribuně

Vigílie byla ukončena závěrečným požehnáním kolem půl dvanácté, po něm papež odletěl helikoptérou do Kolína nad Rýnem přenocovat.

Foto autor a www.wyd2005.org