Otec Evans byl vysvěcen na Kanárských ostrovech za přítomnosti své ženy Patricie, dvou dcer, zetě a vnučky v chrámu Nuestra Seňora de la Concepción ve městě La Laguna na atlantském ostrově Tenerife.

Evans pochází ze Zimbabwe a je synem polského katolíka a anglikánky. Anglikánským knězem se stal v roce 1984. Předtím působil jako administrátor státních železnic v Zimbabwe. Na Kanárských ostrovech bude mít na starosti především britské katolíky, kteří zde žijí nebo kteří sem přijeli na dovolenou.

Podle biskupství na Tenerife je ordinace otce Evanse velmi ojedinělou výjimkou, ale rozhodně to není žádná cesta ke zrušení katolického celibátu. Biskupství uvedlo, že okolnosti jeho vysvěcení jsou velmi mimořádné vzhledem k tomu, že přichází z anglikánské církve, která povoluje sňatky svých kněží.

Otec Evans ujišťuje, že v Británii je mnoho případů ženatých anglikánských kněží s dětmi, kteří konvertovali ke katolicismu.

Podle něho je lepší být ženatým katolickým knězem, než anglikánským a sdílet svou službu se ženami. Čtyřiašedesátiletý muž přiznává, že se rozhodl přestoupit ke katolické církvi, protože je proti tomu, aby se anglikánská církev otevírala ženám, jak o tom bylo rozhodnuto v roce 1992.

Od tohoto data protestoval u zimbabwského biskupa a účastnil se několika ekumenických misí za jednotu obou církví, katolické a anglikánské, a to jak v Zimbabwe, tak ve Vatikánu.

Zimbabwský biskup kontaktoval biskupské konference všech zemí. Španělská, byť má pověst vysoce konzervativní, odpověděla příznivě a předala záležitost biskupovi v Tenerife Felipemu Fernándezovi. Ten před třemi lety souhlasil s přijetím otce Evanse, neboť na Kanárských ostrovech podle jeho vyjádření panuje multikulturní a otevřená atmosféra a jsou zde různá náboženská vyznání.

Anglikánský duchovní tedy neučinil při svém svěcení slib čistoty. Bude hlásat evangelium a sloužit liturgii jako kterýkoli jiný kněz, ale nebude moci stát v čele farnosti, protože někdo by nemusel jeho situaci pochopit, vysvětlil Fernández.

Povolení stát se katolickým knězem udělil Evansovi ještě před svou smrtí papež Jan Pavel II., který byl zásadním odpůrcem svěcení žen na kněze.

Otec Evans tvrdí, že bude respektovat regule katolické církve, ale soudí, že může lépe lidem pomáhat s problémy v manželství a s dětmi, jestliže je sám ženat.

Být ženat a mít rodinu má podle něho své nevýhody, protože se musí svému povolání věnovat na sto procent, ale nemůže přehlížet svou rodinu. Nevýhody má ale podle něho i celibát, protože mezi problémy, které dnes lidé mají, je mnoho problémů právě rodinných.

Pius XII. byl první papež, který udělil dispens od zákazu ženitby v roce 1951 bývalému luteránskému pastorovi. Avšak papež Jan Pavel II. tuto praxi po nepokojích vyvolaných v anglikánské církvi svěcením žen používal mnohem častěji.