Arcibiskup Jan Graubner se ve svém dopise otištěném v Katolickém týdeníku (KT) kriticky výjádřil k uveřejnění rozhovoru s účastnicí reality show Big Brother Terezií Olivovou v KT. Redakce Magazínu ChristNet požádala pana arcibiskupa o podrobnější stanovisko.

Kde vede v redakční práci Katolického týdeníku (který má církevní schválení) hranice mezi zpravodajstvím o reálném životě v naší vlasti a zachováním jeho jasné křesťanské a katolické linie?
KT nejsou noviny jako každé jiné. Většina výtisků se prodává v kostele. Lidé si je nesou domů podobně jako myšlenky z kázání. Už to samo dává jakési hranice. V konkrétních otázkách se můžeme lišit asi jako v různém přístupu jednotlivých kazatelů. Rozhodující je podle mého, jaký si stanovím cíl. Má-li KT pomáhat čtenářům upevňovat a žít svou víru v dnešních podmínkách, nemůže ty podmínky nevidět, ale nesmí ztratit ze zřetele své základní poslání. A to ovlivní rozhodování při volbě informací i způsobu jejich podání.

Myslíte, že Terezie Olivová má v takovémto prostředí možnost evangelizačně působit, ať už na své kolegy či na diváky? Co byste v dané situaci Terezii doporučil?
Křesťan by měl evangelizovat především tím, co je. Pak tedy musí evangelizovat všude, kde je. Jiná otázka je, jestli jsou lidé v každém prostředí stejně vnímaví, jestli se člověk nepřeceňuje a neriskuje vlastní selhání. Někdy je třeba myslet i na Ježíšovo: Nehažte perly...

Jaký vztah má mít křesťan k takovémuto fenoménu, který hýbe médii a většinou národa?
Slouží-li kulturní ubohost a mravní pokleslost k tahání peněz z kapes diváků, pak se dá zastavit především projevem nezájmu. K tomu bychom měli mít odvahu. Jak jinak můžeme mluvit o obrácení světa nebo aspoň o šíření dobra?

Jak vidíte situaci Terezie jako kněz, doporučil byste jí po účasti v této “reality show“ pokání?
To bych nechal na jejím zpovědníkovi.

Hodláte jako předseda České biskupské konference přístup Katolického týdeníku dále řešit?
Nejde mi o radikální kroky, ale o společné hledání a dozrávání. Za dobré znamení považuji, že redakce zveřejnila i tak kritické vyjádření.

Foto: internetové stránky olomoucké arcidiecéze. Názory na arcibiskupovo stanovisko i na reality show obecně naleznete zde. Upozorňujeme čtenáře i na rozhovor v Lidových novinách o reality show s exprezidentem Havlem.