Církev je podle plzeňského biskupa Františka Radkovského proti řádění zlodějů v kostelech na území plzeňské diecéze téměř bezmocná. Od roku 1990 do současnosti zde vykrádači církevních objektů zdevastovali desítky staveb na území Karlovarského kraje a Plzeňského kraje. Škody, které po sobě zanechali, jsou jenom těžko vyčíslitelné. Velmi hrubý odhad se pohybuje mezi 30 miliony až 50 miliony korun, řekl ČTK biskup.

Podle něj není okresu, kde by zloději nevykradli kostel. Některé kostely byly vykradeny dokonce opakovaně. Zloději se zaměřují především na odlehlé stavby, ale vloupou se i do kostela uprostřed obce. Církev má stěží peníze na mechanické zabezpečení objektů, elektronické je výjimkou, uvedl Radkovský. "Situace dospěla tak daleko, že v některých případech uvažujeme o zazdění kostelů. Patrně k tomu dojde ve Skocích na Karlovarsku, kde velmi vzácný poutní kostel Navštívení Panny Marie právě zloději zcela zdevastovali," řekl biskup.

Barokní kostel ve Skocích z roku 1738 proslul nejenom jako poutní místo, ale také rčením Panenko Skákavá, jež souvisí právě s patronkou kostela. V kostele, kde ještě po roce 1990 sloužil mši například kardinál Tomášek, nezůstalo v současnosti téměř nic. "Zloději podnikali na kostel doslova nájezdy. Během deseti let památku s historicky nevyčíslitelnou hodnotou zlikvidovali. K probourání do interiéru kostela použili například i traktor," uvedl biskup.

Na kostely se podle Radkovského zaměřují dvě kategorie zlodějů. Jedni jdou po uměleckých předmětech, druzí pak berou vše, co by mohli zpeněžit. Hlavně pak barevné kovy. Radkovský opět zmiňuje kostel ve Skocích. "To je vlastně jenom modelový případ. V podstatě se to děje u všech kostelů. Způsoby lupičů jsou mnohdy neuvěřitelně brutální a devastující. Jsou schopni snést měděnou krytinu i z vysokých kostelních věží. Dnes už do kostela ve Skocích dírami ve střeše teče," dodal Radkovský.

Situaci církve v západních Čechách dále zhoršuje i katastrofální stav mnoha kostelů. V Karlovarském kraji hrozí téměř polovině ze 134 kostelů v majetku římskokatolické církve zkáza. Asi osm procent kostelů z tohoto počtu se v nejbližší době zřejmě zřítí, deset procent je ve vážném havarijním stavu a 30 procent ve velmi špatném stavu, řekl dále novinářům biskup plzeňský František Radkovský. Na opravy sakrálních objektů v kraji je třeba asi 847 milionů korun. Církev je ale nemá.

Letos do oprav kostelů církev v kraji vložila asi devět milionů korun. Roční potřeba je přitom podle Radkovského až 65 milionů korun. "Jsou to obrovské sumy. Ze současné situace je zřejmé, že nejsme schopni vlastními silami kostely zachránit. Jejich zanedbanost v rámci celé diecéze, tedy i v Plzeňském kraji, je odhadována na více než čtyři miliardy korun," uvedl Radkovský.

Nenávratně už zanikly na území Karlovarského kraje od roku 1945 do loňského roku téměř čtyři desítky kostelů. Některé se prostě rozpadly, jiné byly zdemolovány, další pak ustoupily těžbě uhlí nebo vojenskému prostoru. Prognózy do budoucnosti nejsou podle zástupců plzeňské diecéze optimistické. "Snažíme se získat prostředky, kde se dá. Ale je jich málo. Budeme se proto snažit co nejvíce kostelů převést nebo prodat jiným subjektům," řekl generální vikář biskupství Adrián Zemek.

V uplynulých dvou letech se podařilo diecézi převést jiným subjektům kolem dvou desítek kostelů. Patřil mezi ně třeba vzácný románský kostel na hřbitově v Ostrově na Karlovarsku nebo kostel v Citicích na Sokolovsku. Nyní jedná biskupství s chebskou radnicí o převodu areálu františkánského kláštera. "Připravujeme podrobný seznam všech kostelů, které hodláme nabídnout obcím i ostatním zájemcům. Může jít až o 150 kostelů v Karlovarském a Plzeňském kraji," dodal Zemek.

Plzeňská diecéze, kam patří Plzeňský a Karlovarský kraj, má ve své správě k letošnímu roku celkem 437 kostelů. Z nich je pouze 49 procent v odpovídajícím stavu. Pětatřicet procent kostelů je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu, 11 procent je ve stavu havarijním a pět procent jsou kostely zcela či zčásti zřícené. Na jejich opravy by diecéze potřebovala ročně 100 milionů korun, letos získá ale jen 30 milionů korun.

Magazín ChristNet vydal o situaci v západních Čechách i pozitivní zprávu o sdruženích, které usilují o opravy kostelů. Titulky redakční.