Vatikán - Co říkají dnešnímu člověku Vánoce 2000 let po narození Krista? Na toto téma odpovídá  kardinál Francis Arinze, prefekt Kongregace pro liturgii a svátosti.

Je to stejná radostná zvěst, jakou obdrželi pastýři v Betlémě. Narodil se Spasitel, Boží Syn, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha. Bere na sebe lidskou přirozenost, sestupuje z Nebe pro naší spásu. Narodil se v Betlémě. Je to tedy střed dějin. Všechny události a data se vztahují k Němu: letopočet se počítá před Kristem a po Kristu.

Papež vyzval věřící, aby s vírou slavili Vánoce, a neupadali do konzumismu…

Ano, protože je tu nebezpečí, že věci, samy o sobě dobré, odvádějí naši pozornost: dárky, návštěvy přátel, sladkosti. Všechny ty věci jsou dobré, ale nejsou to Vánoce. Vánoce jsou narozením Krista Spasitele. On je středem Vánoc a bez Něj Vánoce nemohou být. Proto, i když konzumujeme, nesmíme plýtvat a máme pamatovat na ty, kteří mají málo nebo vůbec nic. Jak se vyhnout tomu, abychom se nezachovali stejně jak obyvatelé Betléma, kteří nepřijali Josefa a Marii? Jak máme přijmout Krista my?

Musíme se mít na pozoru, zda nemáme prostor pro všechno, kromě Ježíše, jeho Matku a svatého Josefa, tak jako lidé v Betlémě. Ti se hluboce mýlili, právě ti, kteří měli přijmout Ježíše, neměli pro něj místo. Udělejme místo pro Ježíše v našem srdci, jděme ke zpovědi, věnujme více pozornosti četbě Bible, hlavně Evangeliu, čtěme je čtvrthodinu denně, věnujme čas osobní modlitbě, navštivme mši svatou se svatým přijímáním. Udělejme místo pro Ježíše, neboť Vánoce jsou slavením Jeho narození. On se musí narodit stále znovu v našich srdcích.

Mnoho křesťanů stále prožívá Vánoce v katakombách, ve strachu. Náboženská svoboda v některých zemích je stále v nedohlednu…

Bohužel! Jsou některé části světa, kde lidé nemohou svobodně velebit Boha, jak by si to přáli. Kde se lidé musí skrývat, protože jsou katolíci nebo křesťané. Kde musí být ukrýván kříž či Bible. To není správné, protože náboženská svoboda není blahovůle vlád či výsada pro některé, ale je to právo dané Bohem. Je to znamení úcty k Bohu a k bližnímu. A vlády zemí, které toto právo upírají svým občanům, by se měly zamyslet. Katolická církev je přesvědčena, že křesťanství je pravým náboženstvím pro celý svět, že Kristus je Spasitelem všech, ale církev nikdy nevnucuje, nýbrž nabízí.

Eminence, a jak vy budete prožívat letošní Vánoce?

Hlavní bude liturgie, církev mi umožňuje slavit na vánoce tři mše svaté: o půlnoci, na Boží hod ráno a pak ještě během dne v jedné farní komunitě mimo Řím. Zbytek času bych chtěl strávit sám. Budu si číst Bibli v pokoji, hlavně Evangelium, trochu budu odpočívat, abych načerpal síly, a budu sledovat vánoční poselství v poledne. To budou moje Vánoce.

Přeložil Petr Cekota připraveno ve spolupráci s českou redakci Radia Vatikán, www.radiovaticana.cz