Před několika týdny byl schválen návrh poslanců KDU-ČSL, aby Den rodin slavený 15. května byl zařazen mezi významné svátky. Přestože se jedná o gesto spíše symbolické, rodina jako základ evropské demokratické společnosti má nesmírný význam. Proto je třeba si její důležitost neustále připomínat.

Rodina plní mnoho nezastupitelných úloh, ať už jde o funkci socializační, vzdělávací či výchovnou. Nejen proto si zaslouží naši úctu a ochranu. Musí jí být také vytvářeny takové podmínky, aby nebyla vůči jiným typům soužití diskriminována, ale naopak preferována. Schválené dvojnásobné zvýšení finanční podpory ženy s dětmi je jistě jeden ze správných kroků.

Vánoce chápu jako rodinné svátky. Dávání dárků určitě nemusí být pouhé splnění si tradiční povinnosti, které ochuzuje obsah naší peněženky, ale příležitostí pro uvědomění si významu druhých. Darovat tedy znamená vzpomenout si na své blízké a za vše jim tím poděkovat.

Avšak v obdarovávání neplatí úměra čím více dárků tím více lásky. Jde především o budování vztahu. Proto nejkrásnějším vánočním dárkem je dobrý vztah s naším okolím po celý rok. A to nic na světě nenahradí.

(Autor je místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a KDU-ČSL)