Letní seriál nejčtenějších článků publikovaných v Magazínu ChristNet. Článek je reprint textu z 21.1.2006 a do dnešního bylo na jeho stránku zaznamenáno téměř 2000 přístupů. Další zajimavé články lze vyhledat pomocí klíčového slova nebo v archívu dle autorů či rubrik.

Římskokatoličtí kněží se budou moci dle nového vydání kodexu kanonické práva od přístího roku ženit. Musí však splnit dvě důležité podmínky.

1) Musí jim být nejméně osmdesát let.
2) Musí mít k tomu souhlas obou rodičů.