Atentát na papeže Jana Pavla II., který se pokusil 13. května 1981 spáchat Turek Ali Agca, byl zosnován z rozhodnutí tehdejšího nejvyššího sovětského představitele Leonida Brežněva a zorganizovala jej sovětská vojenská rozvědka GRU. Prohlásil to předseda vyšetřovací komise italského parlamentu Paolo Guzzanti, kterého včera citoval italský tisk a agentury. „Komise věří bez jakékoli pochybnosti, že sovětské vedení se snažilo odstranit papeže Jana Pavla...Tento pokus o atentát svým významem nemá obdobu v novodobých dějinách,“uvedl Guzzanti.Situace bezprostředně po atentátu

„Mitrochinova komise“
Takzvaná „Mitrochinova komise“ byla původně pověřena italským parlamentem vyšetřovat aktivity tajných služeb komunistických zemí v dobách studené války. Komise pracovala převážně s archivy bývalého vysokého představitele sovětské KGB Vasilije Mitrochina, který začátkem 90. let přeběhl na Západ.
Guzzanti se dále v této souvislosti odvolává na francouzského protiteroristického soudce Jeana-Loise Bruguiéra, který již v říjnu 2004 oznámil, že ze zjištěných skutečností dospěl k závěru, že atentát spáchaný  Ali Agcou je dílem GRU (Glavnoje razvědyvatělnoje upravlenije), čili Hlavní výzvědnou správou sovětské armády.

Bulharská stopa
Podle senátora Guzzantiho atentát naplánovalo GRU na základě instrukcí generálního tajemníka politbyra Komunistické strany Sovětského svazu, jímž byl tehdy Leonid Brežněv. GRU poté s cílem zmást stopy přistoupila k „rozdělení úkolů“. Podle jejího scénáře akci kryla bulharská tajná služba, zatímco vychodoněmecká tajná policie Stasi byla pověřena organizovat dezinformace. Sovětský svaz považoval papeže za nebezpečného kvůli jeho podpoře polského hnutí Solidarita.
O „bulharské stopě“ se v Agcově  případě mluvilo obšírně již v 80. letech, nenašly se však žádné konkrétní důkazy. V roce 1986 se konal proces proti Bulharu Sergeji Antonovovi, pracovníkovi letecké společnosti Balkan Air v Římě, který se údajně v době spáchání činu měl nacházet na Svatopetrském náměstí. Byl však pro nedostatek důkazů osvobozen.Jan Pavel II. na návštěvě ve vězení u atentátníka Agci

Nové důkazy
Předseda vyšetřovací komise Guzzanti uvedl, že se rozhodl znovu prověřit okolnosti atentátu poté, co Jana Pavel II. napsal ve své knize „Paměť a identita“, že atentát „plánoval někdo jiný,  spáchal ho někdo jiný.“ Kniha vyšla krátce před smrtí bývalého papeže v loňském roce. Guzzanti vychází z nových expertíz fotografií z místa činu. Původně se nepodařilo prokázat, že na fotografiích je Bulhar Sergej Antonov, údajně se mělo v daném případě jednat o jakéhosi amerického turistu. Avšak díky novým počítačovým srovnávacím metodám vyšlo najevo, že na fotografiích se skutečně jedná o Antonova. Fotografie zkoumali dva nezávislí experti a oba došli k témuž závěru. Antonov přitom tvrdil, že byl v době činu ve své římské kanceláři.

Spory o komisi
Otázkou však zůstává, zda závěry předsedy vyšetřovací komise jsou zcela nestranné. Konečná zpráva celé komise bude zveřejněna až 7. března a o finálním textu komise ještě nehlasovala. Římský zpravodaj (tradičně spíše levicové) německé veřejnoprávní televize ARD  Jörg Seisselberg dodává, že italská levicová a komunistická opozice komisi kritizuje a vytýká jí, že je politicky zaujatá. Prý se měla pokoušet najít důkazy o vazbách italských levicových politiků na bývalé komunistické vlády a tajné služby.

Podle ČTK, AP, BBC, Reuters, ARD, Katholiek Nederland a Rádia Vatikán zpracoval Jan Uhlíř
Foto M. Rossi, AP a ANSA