Hans Küng, jeden z nejvýznamnějších disidentských teologů v katolické církvi, pochválil papeže Benedikta XVI. za jeho encykliku o lásce. Zároveň žádal o další encykliku, v níž by papež projevil stejnou velkomyslnost v oblasti ochrany proti početí, rozvodu manaželství a vztahu s ostatními křesťany.

Küng, jemuž bylo v roce 1979 odňato právo vyučovat katolickou teologii, chválil svého bývalého univerzitního kolegu a jeho první encykliku nazval „vydatnou teologickou stravou“, jež není podle něj „manifestem kulturního pesimismu či restriktivní sexuální etiky“.

Dále se švýcarský teolog vyslovil za to, aby papež byl přátelštější vůči svům katolickým kritikům a vůči protestantům, kteří se cítí být poškození některými strohými výroky, které Joseph Ratzinger o nich vyslovil. Küng zde zejména poukázal na stopu, již současný papež zanechal za svoje třiadvacetileté působení v čele Kongregace pro nauku víry.

„Joseph Ratzinger by mohl být velkým papežem, pokud vyvodí odvážné konsekvence za svých výstižných a důležitých slov o lásce,  konsekvence v oblasti církevních struktur a právních rozhodnutí,“ řekl Küng v reakci na encykliku.

Vedle Kongragace pro nauku víry je Svatému stolci zapotřebí rovněž „Kongregace lásky“, jež by zkoumala  vatikánské dokumenty, aby se ubezpečila, zda mají skutečně křesťanský obsah.

Dále Küng vyzval ve svém prohlášení ke změně postoje k lidem, kteří používají ochranu proti početí a  vůči mužům, kteří se obrátili zády ke kněžství kvůli povinnému celibátu. Kromě toho také žádal větší pochopení pro „kritické hlasy uvnitř církve“ a pro rozvedené katolíky, kteří znovu vstoupí do manželství a pak nesmí přistupovat k Eucharistii.

Na závěr se Küng vyslovil za „laskavější zacházení“ s protestantskými duchovními, jejichž eucharistické slavení je prohlášeno za neplatné. Tím poukazoval na konstituci Dominus Iesus, jeden z nejkontroverznějších dokumentů, jež Joseph Ratzinger schválil jako strážce doktríny. Stojí tam, že římskokatolická církev je jedinou pravou církví, což mnozí protestanté považují za zraňující.

Navzdory skutečnosti, že papež má pověst zarytého konzervativce a Küng naopak kontroverzního liberála, pozval Benedikt XVI. svého kritika v srpnu k dlouhé přátelské diskusi, včetně oběda. Küng přijal Ratzingera v roce 1966 do služeb na teologické fakultě v Tübengen a zdá se, že jejich vztah přetrval po celá desetiletí, kdy se jejich cesty rozdělily.

Podle Katholiek Nederland zpracoval Jan Uhlíř