Představy o způsobu, jakým byl ukřižován Ježíš Kristus, mohou být mylné. Ukřižování je sice nejsilnějším symbolem křesťanství, avšak neexistuje žádný důkaz, že Ježíš byl ukřižován právě tak, jak to církev zobrazuje, uvádí se ve studii britských vědců zveřejněné v nejnovějším čísle časopisu Journal of the Royal Academy of Medicine.

"Dosažitelné zdroje ukazují, že lidé byli (v římských dobách) ukřižováváni v různých pozicích a že byly používány nejrůznější prostředky k jejich upevnění na kříž," uvádí se ve studii Pierse Mitchella a Matthewa Maslena z lékařské fakulty Imperial College v Londýně.

obr: http://www.religiousstudies.uncc.edu/jdtabor/crucifixion.html 

Autoři shromáždili ze všech dostupných pramenů svědectví o metodách ukřižování a museli konstatovat, že tyto techniky byly krajně rozdílné a společného měly v podstatě jen jedno - vždy způsobily smrt odsouzence. Z ničeho proto nevyplývá, že Ježíš musel na kříži zemřít právě tím způsobem, jak je celá staletí líčeno. "Oběti podle tehdejších zvyklostí nebyly nutně na kříž umisťovány hlavou nahoru a už vůbec na něj nemusely být přitloukány hřeby zaráženými skrz tělo do dřeva," upozorňují autoři. Přitom zdůrazňují, že ukřižování jako takové nijak nezpochybňují.

Kříže s odsouzenci byly vztyčovány ve všech směrech a mučivé upevnění hlavou dolů nebylo nijak vzácné. Popravovaní byli přivazováni ke kříži provazy, a pokud byli přibíjeni hřeby, nemuselo to být jen za ruce a nohy, ale například i do genitálií. Naopak, pokud byl odsouzenec ukřižován hlavou vzhůru, byla mu často do rozkroku dávána dřevěná podpěra, která měla částečně držet jeho váhu a prodloužit tak jeho utrpení.

Archeologické vykopávky v Izraeli vydaly zatím jediný hmotný důkaz o metodách ukřižování v dobách římských: byla nalezena kostra s hřebem dlouhým 11,5 centimetru procházejícím kostmi chodidla (viz barevný obrázek na webu http://www.religiousstudies.uncc.edu/). Pokud lze věřit nápisu nalezenému poblíž, šlo o Žida jménem Jehonanan ben Hagkol. Na kostře nebyla však nalezena sebemenší stopa po hřebu v dlaních ani jinde na rukou. Z toho vyplývá, že zřejmě musel být horní částí těla na kříž připevněn jinak.

V následujících odkazech lze nalézt podrobné studie v angličtině o způsobech ukřížování ve Starověku:
http://holytrinity.ok.goarch.org/Interesting%20Stuff/Special%20Communication%20Plus%20Picture.html
http://www.religiousstudies.uncc.edu/jdtabor/crucifixion.html -

Obsáhlou práci o dějinách "křižování" a symbolice kříže napsal pro svůj farní informátor Josef Beniček, farář z Pustiměře. Kapitola o způsobech ukřížování je obsažena i v knize Ježíš a svitky do Mrtvého moře