Maroko chce kázat umírněný islám. Maroko jako vůbec první islámská země zavádí do mešit novou instituci - duchovní, které budou kázat tolerantní islám. Vyškoleno už bylo 50 žen. Jejich úkolem není nahradit imámy, tedy ty, kdo řídí modlitby, protože tento post je v islámu vyhrazen mužům. Budou to spíš poradkyně a povedou debaty o víře, v nichž bude kladen důraz na toleranci a umírněnost.

Ilustrační foto převzato z článku o šátcích ve francouzských školách.

Ženy školí ministerstvo islámských záležitostí; první absolventky kurz ukončily 6. dubna. Příprava muršidát - poradkyň - trvá rok. Základní mzdou těchto žen bude 5000 dírhámů (zhruba 13.000 korun).

Usměvavá malá třicátnice Sámira Marzúková schovává vlasy pod barevným šátkem. Je hrdá, že se do skupiny dostala. Své poslání považuje za pokus o nápravu nedostatků světa víry. "Budeme vyučovat tolerantní islám v sociálně znevýhodněném prostředí," říká.

Vládní úřady o nových kazatelkách začaly uvažovat vážně po pěti teroristických atentátech, které byly spáchány v květnu 2003 v Casablance. Zahynulo při nich 45 lidí a na 100 osob bylo zraněno. Právě tehdy se král Muhammad VI. rozhodl zavést v obci věřících opatření, jimiž by se dalo předcházet náboženskému extremismu.

Sámira vystudovala arabskou literaturu a korán zná nazpaměť. Nehodlá se nijak vměšovat do práce imámů, kteří jako jediní mají právo vést modlitby v mešitách, zejména o pátečním svátku. "Muršidáty povedou náboženské diskuse, budou vyučovat v kurzech islámu, budou pomáhat lidem, kteří se ocitnou v nesnázích a pozornost věřících budou zaměřovat na tolerantní islám," říká nedávno vdaná žena.

Ilustrační foto: www.muslimskelisty.cz.

Její kolegyně Lajla Fárisová vystudovala islám a svou novou profesi chápe jako předávání "skutečné podoby víry muslimů". "Přispějeme k nápravě odchylek v islámu," říká. Je si vědoma, že na to, aby se svět vypořádal s radikálními muslimy, je zapotřebí globální přístup.

Roční příprava kazatelek obsahovala lekce znalostí koránu, práva, jazyků, ekonomie, informatiky a psychologie. Ředitel školy Muhammad Mahfúd lituje jedině toho, že se kvůli časové tísni do programu nepodařilo zařadit také sport. Napravit by se to mělo ale v příštím cyklu. Výběr budoucích žákyň už začal.

Ministr pro islámské záležitosti Ahmad Taufík říká, že "náboženský radikalismus není v marocké kultuře zakořeněn, ale že zlo nelze nikdy vyloučit na sto procent".

Poslanec za umírněnou Stranu spravedlnosti a rozvoje Mustafa Ramíd na přípravě kazatelek nevidí nic špatného. "V islámu jsou si muži a ženy rovni, v Egyptě například existují významné odbornice na islám," říká.

Zástupce radikálnější strany Spravedlnost a dobročinnost Hasan Binadží se domnívá, že práce nově vyškolených pracovnic změní v terénu jenom málo. "Za touto aktivitou jsou síly, které jsou proti islámu, zejména ty, jež jsou odpovědné za mravní rozklad. Na obyvatelstvo to bude mít jen omezený vliv," říká.

K vydání připravil Vojtěch Tutr a Jan Kirschner.