Ve středu, 7. června, se rozzářilo římské Koloseum: pro organizace usilující o zákaz trestu smrti se zaskvěl nový den. Filipíny se totiž staly 89. státem světa, který zrušil hrdelní trest. K tomuto rozhodnutí došlo po jednomyslném hlasování senátu, který poté, co v roce 1994 byl pro některé zločiny znovu zaveden trest smrti, činí trvalým moratorium z roku 2000, vyhlášené po rozhodném tlaku vlivné katolické církve, Evropské Unie a aktivistů za lidská práva.

Osvětlené římské Koloseum

Filipínská prezidentka, Gloria Macapagal Arroyo, vyjádřila své nadšení při podpisu dekretu: „Slavíme vítězství života a děkuji kongresu, že jednal rychle a vyloučil tak z trestního zákoníku tak krutý trest“. Současně však prezidentka ujistila národ, že změna 1200 rozsudků smrti na doživotí, nijak neovlivní boj proti kriminalitě: „nelze se mýlit – dodala Arroyo – protože vedle tohoto zrušení dojde k posílení zákona na všech frontách“. Ve svém prohlášení pak dále říká: „Není to vítězství zločinců …, nýbrž jasný důkaz toho, že Filipínci mají úctu k posvátnosti lidského života… Naléhavě žádáme naše náboženské představitele, aby pomohli vládě při mravní a duchovní proměně odsouzených… Prosme za to Boha a neustávejme v modlitbě za pokoj, harmonii a solidaritu ve společnosti.“

Filipínská prezidentka, Gloria Macapagal Arroyo

Tímto rozhodnutím se do zákonodárství přijímá jeden z největších bojů církve, která byla vždy přesvědčena, že je třeba hledat jiné cesty, jak chránit společnost.

„Jako křesťané – říká Mons. Pedro Arrigo, předseda biskupské rady pro pastorační péči ve věznicích – jsme přesvědčeni, že zločincům musí být dána příležitost k lítosti, změně života, postojů, a uložen trest za to, co spáchali“.

Zrušení trestu smrti je satisfakcí i pro mnoho organizací na obranu lidských práv. Komunita San Egidio konstatovala, že „toto rozhodnutí vzdává hold filipínskému národu a těm, kdo mu vládnou“ a „je významnou událostí a rozhodujícím zvratem na cestě ke zrušení trestu smrti ve světě“. Odtud pak přání, aby „příklad Filipín osvítil vlády těch zemí, které ještě mají trest smrti a přivádí je k tomu, aby přehodnotili své trestní řády ve smyslu dočasného či definitivního zrušení trestů smrti“. Stejný ohlas přišel i z organizace „Nikdo nevztahuj ruku na Kaina“ a od Amnesty International. V jejich nótě se říká, že „Filipíny významně přispěly ke světovému úsilí o zrušení trestu smrti.“ Současně Amnesty International vybízí ke stejnému rozhodnutí i ostatní krajiny regionu.

Zpracováno s použítím projevu prezidentky Glorie Macapagal Arroyona a fotek na webu Filipínské republiky:
www.op.gov.ph; dalši informace z korazym.org.