Tři králové se přicházejí klanět narozenému Spasiteli. Jeden z nich se při příchodu do chléva praští o futro a vykřikne:
"Ježíši!"
Marie říká Josefovi:
"Vidíš, to je pěkné jméno a ne pořád ten tvůj Hugo, Hugo!"