Papež Benedikt XVI. včera v jihošpanělské Valencii sloužil mši pod širým nebem, při níž znovu vyzdvihl význam rodiny založené na "nezrušitelném" manželském svazku mezi mužem a ženou. Mší, které se v městském parku zúčastnily statisíce lidí, vyvrcholilo 5. světové setkání katolických rodin. Příští setkání se bude konat v roce 2009 v Mexiku.

Nenahraditelnost rodiny pro zdravý vývoj společnosti a nutnost její ochrany, stejně jako nedotknutelnost tradičního manželství jako svazku muže a ženy byly hlavním motivem všech papežových vystoupení v průběhu jeho 26hodinové návštěvy ve Valencii, kterou hlava katolické církve krátce po skončení mše ukončila.

Papež při svém pobytu ve Valencii opakovaně zdůrazňoval, že katolická církev uznává manželství jen jako svazek muže a ženy, považuje tento svazek za nezrušitelný a různé liberální reformy, jako jsou sňatky homosexuálů, hodnotí jako ohrožení tradiční rodiny, která hraje ústřední roli ve společnosti.

Papež se však nevyhnul ani obecnějším úvahám o moderní společnosti, k níž pronesl několik kritických poznámek. Poukázal například na "přehánění individuálních svobod", kdy je člověk představován jako "zcela autonomní subjekt, jako kdyby se sám stvořil a závisel jen sám na sobě".

Papež rovněž kritizoval "pokusy organizovat život společnosti na základě čistě subjektivních a proměnlivých přání". Přitom je stále více "potlačováno chápání objektivních, vyšších pravd, jakými jsou důstojnost člověka a uznávání práv a povinností, které musí každá sociální skupina plnit".

Papežovy kritické poznámky byly nepřímo namířeny i proti nynější socialistické vládě hostitelské země, která Vatikán loni popudila umožněním homosexuálních sňatků a urychleného rozvodového řízení. Projevem těchto neshod bylo i sobotní velmi krátké setkání papeže se španělským premiérem Josém Luisem Zapaterem a premiérova dnešní neúčast na mši.

Vatikán vážně znepokojuje skutečnost, že španělská společnost prodělala za uplynulá tři desetiletí zásadní odklon od bašty katolicismu k převážně laické společnosti. Podle statistiky se sice 80 procent Španělů ještě označuje za katolíky, ale jen 42 procent jich uvádí, že věří v Boha, a pouze 20 procent chodí do kostela.

Papežský oltář byl při včerejší mši zbudován na jednom z mostů přes bývalé koryto místní řeky. Papež při ní použil kalich, který je uchováván v místní katedrále a který podle legendy použil Ježíš při poslední večeři. V horkém počasí si mnozí účastníci bohoslužby chránili hlavy klobouky a různými čepicemi a dostavili se jen v tričkách.

Třetí největší španělské město bylo zaplaveno prapory a balonky ve žluto-bílých barvách Vatikánu. O bezpečnost se staraly tisíce policistů, včetně odstřelovačů na střechách budov, vzdušný prostor nad městem střežily i letouny AWACS.

Návštěva Valencie byla třetí zahraniční cestou papeže Bendikta XVI. od nástupu do nejvyšší funkce v katolické církvi loni na jaře. Jeho první cesta vedla loni na světové setkání mládeže do Kolína nad Rýnem a druhá letos v květnu do Polska.

V sobotu papež kromě setkání s nejvyšší španělskými představiteli uctil také památku více než 40 obětí nedávné nehody v místním metru. Navštívil stanici Jesús, v jejíž blízkosti se neštěstí stalo, a setkal se také s rodinnými příslušníky obětí tragédie. Pomodlil se za oběti i za uzdravení zraněných a položil na místě květinový věnec.

Text papežovy nedělní homilie najdete na stránkách Vatikánského rozhlasu

Foto:dpa