Pan farář přijde večer na faru, kuchařka mu připraví večeři. Pan farář ji ale nedojí, nechá zbytky. Kuchařka nic neříká, zbytky nějak zpracuje.

Další den se situace opakuje. Třetí den po nedojedené večeři hospodyni dojde trpělivost. Bouchne do stolu a prohlásí: "Pane faráři, takhle by to dál nešlo! Buď si pořídíte kaplana, anebo prase do chlívku!"