Papež Benedikt XVI., který v sobotu přiletěl na šestidenní návštěvu do rodného Bavorska, sloužil dnes na výstavišti v Mnichově liturgii pod širým nebem, které se zúčastnilo asi čtvrt milionu lidí. Při bohoslužbě, která byla jedním z vrcholů návštěvy, kritizoval častou "nedoslýchavost vůči Bohu", způsobenou příliš mnoha vedlejšími zájmy člověka (celý text homilie).

"Neexistuje jen fyzická hluchota, která odřízne člověka od větší části jeho společenského života. Existuje také nedoslýchavost vůči Bohu, která se projevuje zejména v současných dobách," řekl papež. "Nemůžeme jej už slyšet, protože máme v uších příliš mnoho jiných frekvencí. Tím ale ztrácíme svou schopnost mluvit s Bohem nebo mluvit k němu. Tím se připravujeme o jednu ze základních schopností," dodal. Papež poděkoval německým věřícím za jejich ochotu k dobročinným darům ve prospěch chudých zemí. Vyzval je, aby podporovali také evangelizaci, protože "je třeba dosáhnout obratu v srdcích, aby byl myslitelný pokrok v sociálních otázkách". Jmenoval v této souvislosti nemoc AIDS, která musí být potírána nad rámec evangelia "přímo od jejích nejhlubších příčin". Právě evangelium je ale neoddělitelné od sociálního programu.

Již v sobotu papeže pozdravilo celkem na 150.000 lidí, z toho jen při podvečerní pobožnosti na Mariánském náměstí v centru Mnichova na 70.000 věřících. Očekává se, že se jeho veřejných vystoupení zúčastní dohromady až jeden milion lidí.

Devětasedmdesátiletého papeže v sobotu na letišti osobně a s vojenskými poctami přivítali kancléřka Angela Merkelová a prezident Horst Köhler. Prezident ve svém uvítání zdůraznil přání po posílení jednoty různých odnoží křesťanské církve. Stejně jako na letišti vyzval pak papež i na Mariánském náměstí Němce, aby se aktivně podíleli na šíření základních hodnot křesťanské víry.

Po pobožnosti na Mariánském náměstí se nejvyšší představitel katolické církve v sobotu ještě sešel k individuálním rozhovorům mezi čtyřma očima s Merkelovou, Köhlerem a Stoiberem. Merkelová podle svých slov papeži slíbila, že využije nadcházejícího německého předsednictví v EU pro lepší prosazování společných křesťanských hodnot v Evropě. Köhler uvedl, že jej papež nabádal především ke zlepšení integrace muslimského obyvatelstva do německé společnosti.

Dnešní program návštěvy završil papež večerní bohoslužbou v mnichovské katedrále Panny Marie, která je se svými typickými dvěma cibulovitými věžemi nejznámějším symbolem bavorské metropole. Ve svém kázání se tam zaměřil především na výchovu dětí k hodnotám křesťanské víry. Apeloval na rodiče, učitele náboženství i duchovní, aby se v rodině, ve školách i farnostech více zaměřili na zprostředkování katolického života dětem a mládeži.

Většinu programu šestidenní návštěvy hlavy katolíků v rodném Bavorsku označil předseda německé biskupské konference, kardinál mohučský Karl Lehmann za "spíše osobního charakteru". Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, chce ještě jednou vidět místa svého dřívějšího života a působení. V pondělí zavítá do rodného městečka Marktl am Inn, v úterý a ve středu do Řezna, kde žije jeho starší bratr Georg, a ve čtvrtek na závěr do Freisingu, kde studoval teologii, byl vysvěcen a později sám dva roky vyučoval.

Papežovu přítomnost v Bavorsku provázejí rozsáhlá bezpečnostní opatření. Na jeho bezpečnost má dohlížet více než 35.000 policistů, zdravotníků, hasičů a dobrovolných pomocníků. Vzdušný prostor hlídají boeingy vybavené monitorovacím systémem AWACS.

Po loňské návštěvě světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem je to druhá papežova návštěva Německa od jeho nástupu do funkce. Papežova cesta ale není přijímána pouze kladně. V noci na dnešek neznámé osoby hodily na jeho rodný dům v Marktlu několik plastových sáčků s barvou a potřísnily tak jeho fasádu velkými modrými skvrnami. Motiv činu zůstává zatím nejasný.

Foto:Rádio Vatikán