V nedělní škole katechetka hovoří s dětmi o Ježíšových slovech "Blahoslavenější je dávat než dostávat."

Přihlásí se Pepíček: "Prosím, můj tatínek se touto zásadou ve svém povolání vždycky řídí."

Katechetka potěšeně: "To je opravdu krásné, Pepíčku. A čímpak je tvůj tatínek?"

"Prosím, on je boxer!"

Zdroj: Evangelický kalendář