Tři nebožtíci přijdou k nebeské bráně, kde se jich svatý Petr ptá, co by chtěli slyšet nejraději na od pana faráře na svém pohřbu.
"Já bych chtěl slyšet, jak jsem byl užasný a věrný manžel a jak jsem jako policista nasazoval život pro druhé," povídá první.
"Já bych chtěl slyšet, jak jsem byl výborný otec rodiny, který dokázal vychovat sedm dětí. Jak jsem jako lékař pomohl mnoha lidem," říká druhý.
"A co bys chtěl na svém pohřbu od faráře slyšet ty?" obrátí se svatý Petr na třetího.
"Podívejte, on se hýbe...!"