Papež Benedikt XVI. navštíví zítra zemi, která byla v minulosti jednou z kolébek křesťanství. Právě v Antakyi, starověké Antiochii, se zrodila křesťanská církev, která se pak rozšířila po celé Anatolii. Křesťanská komunita v Turecku má ale dnes sotva na 200.000 členů a je rozdělena na několik ritů: pravoslavný, syrský, jakobitský, arménský a katolický. V dnešních hranicích země ale žily v prvních dobách křesťanství významné komunity.

Město samo je vzorem tolerance mezi drtivou většinou muslimů a malou komunitou křesťanů, jejichž počet se odhaduje na 1300. I přes pronásledování apoštolové Petr a Pavel zůstávali v tomto městě, aby tu vytvořili první křesťanskou komunitu. Podle četných zdrojů to bylo právě zde, kde byli Ježíšovi žáci poprvé nazváni křesťany.

Významné křestanské památky tohoto města s 200.000 obyvateli, které bylo kdysi skutečným centrem křesťanství situovaným na trase cest do Anatolie, Mezopotámie a Palestiny, téměř přestaly existovat, zhroutily se pod tíží času a následných invazí.

"Křesťanská církev se zrodila v Antakyi. Byla to tehdy první etapa křesťanů prchajících před pronásledováním," říká apoštolský vikář v Istanbulu Louis Pelâtre. "První křesťané měli problémy s usazováním v Judeji a Samaří. Jejich prvním útočištěm byla Antiochie, kde se mohli setkat s apoštoly Petrem a Pavlem. Pak se rozptýlili po Antiochii (např. Cappadoce v centrálním Turecku je jedním z takových míst, které se stalo významným útočištěm křesťanství.) nebo zamířili do Efesu na západě Turecka. Efesos je na programu návštěvy papeže, která od 28. listopadu do 1. prosince povede hlavu římskokatolické církve také do Ankary a Istanbulu.

Z blížicí se návštevou sílí i obavy o papežovu bezpečnost, které narostly poté, co v září během návštěvy Německa spojil ve svém projevu islám s násilím. Výsledkem byla vlna hněvu, která zachvátila islámské země - a to pouhé tři měsíce před plánovanou Benediktovou cestou do Turecka. Je to jeho vůbec první návštěva muslimského státu, který má však i bohatou křesťanskou tradici.